Blogi

Demokratiaa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan

Maanantai 28.3.2011 klo 11.40

Parin viime kuukauden kuohunnat useissa arabimaissa ovat paljastaneet kansalaisten tyytymättömyyden kyseisten maiden oloihin. Kritiikin kärjessä tuntuu olleen työttömyys, näköalattomuus ja yleensä demokraattisten oikeuksien puute. Vasta nyt on noussut esiin, että esim. Syyriassa on ollut lähes 50 vuotta poikkeustila, joka on mahdollistanut vangitsemiset ilman oikeudenkäyntiä ja mediasensuurin. Samaan aikaan kun naapurimaa Israel - Lähi-idän  demokraattisin valtio - on ollut kritiikin silmässä vuosien ajan, ei Syyrian tilanteesta ole mainittu halaistua sanaa.

On ilmeistä, että diktatuuri on pitänyt kansalaisia tiukassa otteessa laajasti Lähi-idän ja arabimaailman alueella. Vielä on pitkä matka siihen, että demokratia ja ihmisoikeudet saavat vahvistua näissä maissa. Pelkkä vanhojen hallitsijoiden väistyminen ei tätä vielä takaa. Radikaalien ryhmien intressissä ei myöskään välttämättä ole demokraattinen hallintomalli pidemmällä tähtäyksellä. Myös EU:n on otettava selkeä demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukeva linja suhteissaan näihin maihin. 

Siirtyminen diktatuurista demokratiaan ei käy hetkessä ja vaatii myös kunkin maan tilanteen huomioon ottamista. Koko alueen ja lopulta maailman vakauden kannalta on toivottavaa, että kehitys kulkisi demokratian suuntaan.     

Kommentoi kirjoitusta.

Onko hallituksessa kiintiöpaikkoja?

Keskiviikko 23.3.2011 klo 23.12

Ruotsalainen kansanpuolue on ollut oppositiossa viimeksi vuonna 1968, siis yli 40 vuotta sitten! Normaalilogiikan mukaan sen pitäisi tarkoittaa, että puolue on voittanut kaikki tällä välillä olleet vaalit. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Herääkin kysymys, onko valtakunnan hallituksessa kiintiöpaikka RKP:lle?

RKP on ruotsin kielen aseman turvaamisen lisäksi profiloitunut viime vuosina lähinnä liberaalina puolueena. Hallitukseen pääsemiseksi on käytännössä tuntunut riittävän kirjaus ruotsin kielen aseman turvaamisesta.

Minulla ei ole mitään ruotsin kieltä vastaan, mutta 40 vuoden vallassaoloputki sillä perusteella ei ole merkki demokratiasta vaan jostain muusta. Jatkuva vallassaolo on sikälikin vaarallista, että sitä alkaa pitää itsestäänselvyytenä. Näin ei tule olla minkään puolueen osalta.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kristillisdemokraatit 40-vuotta Jyväskylässä

Keskiviikko 16.3.2011 klo 21.47

Niin ne vaan vuodet vierivät. Tiesitkö, että Kristillisdemokraatit ja sitä edeltänyt Kristillinen Liitto on toiminut Jyväskylässä jo 40 vuotta? Tekemisen muodot ja mediat ovat vuosien varrella muuttuneet, mutta perusarvot ja ovat pysyneet samana. Kristillinen arvopohjan kulmakiviä ovat luovuttamaton ihmisarvo, välittäminen ja vastuullisuus.

Edelleen tarvitaan työtä lasten ja perheiden tukemiseksi, ikäihmisistä huolehtimiseksi, pahoinvoinnin vähentämiseksi, terveydenhoidon kehittämiseksi, ympäristön huomioonottamiseksi ja vastuullisen taloudenpidon harjoittamiseksi.

Siitä, miten kaikki sai alkunsa ja missä Kristillisdemokraatit kulkevat nyt kuullaan tarkemmin 40-vuotisjuhlassa 18.3. klo 18 Jyväskylän Nikolainkulmassa. Vieraana mm. puoluesihteeri Peter Östman. Tervetuloa!

1 kommentti .

Nuorille töitä

Sunnuntai 13.3.2011 klo 23.10

Nuorisotyöttömyys on yksi kiperistä tämän hetken haasteista. Sekä yhteiskunnan että nuoren itsensä kannalta olisi äärimmäisen tärkeää saada nuorille koulutusta ja töitä. Alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyden on laskettu aiheuttavan vuosittain yli 6 miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. Yhden syrjäytyneen henkilön myötä hintalappu yhteiskunnalle on noin miljoona euroa eläkeikään mennessä.

Kustannuksiakin oleellisempaa on tietysti nuoren itsensä elämä. Työ tuo paitsi taloudellista turvaa, myös mielekkyyttä arkeen, sosiaalisia suhteita, elämänhallintaa, kehittymismahdollisuuksia ja osallisuutta. Mitä sitten pitäisi tehdä? Opinnonohjauksen merkitystä on syytä edelleen korostaa, jotta jokaiselle - myös keskeyttäneelle -löytyisi oma ala. Opiskelussa tulee opettaa tavoitteellisuuteen ja antaa eväitä myös yrittäjyyteen. Opiskelupaikkojen määrän tulisi joustaa paremmin työelämän tarpeiden mukaan, jotta työvoimapulaa voitaisiin paremmin ennakoida. Oppisopimuskoulutusta ja siitä työnantajalle maksettavaa korvausta on syytä myös tarkastella.

Ennen kaikkea työnteon tulee aina olla kannattavaa. Lyhyestä työsuhteesta saadun palkan ei siksi tulisikaan heti vaikuttaa työttömyyskorvausta alentavasti. Etenkin nuorten kohdalla sosiaaliset tuet tulisi sitoa toimintaan. Järjestelmän ei tule opettaa tuilla elämiseen, vaan ohjata ja kannustaa vastuulliseen ja oma-aloitteiseen toimintaan. Monenlaisten paineiden ja syrjäytymisvaaran keskellä elävien nuorten tukemiseksi on kuitenkin oltava saatavilla myös mielenterveyspalveluja, mahdollisuuksia osatyökykyisille sekä konkreettista opastusta alkuun. Jokainen nuori on tärkeä!

 

Kommentoi kirjoitusta.

Hallitus ei esitä alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamista

Keskiviikko 2.3.2011 klo 19.24

Hallitus päätti luopua kokonaan esittämästä muutoksia alkoholin mainontaan. Terveysjärjestöjen ja mm. KD:n ponnekkaasti ajama alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminen tuntuu olevan kerrassaan liian vaikeaa. Tämä on kohtuullisen käsittämätöntä. Onko hallituksella suurempi huoli panimoyhtiöiden mainonnanvapaudesta kuin alkoholin kulutuksen aiheuttamista haitoista? Tyytyminen vain tuotetietojen ilmoittamiseen olisi aivan riittävän informatiivista.  

Etenkin kadunvarsien siiderimainokset ovat tyyliltään varsinkin nuoreen ikäluokkaan vetoavia. Tutkimusten mukaan riski alkoholisoitua on lähes nelinkertainen, jos alkoholinkäyttö aloitetaan alle 18-vuotiaana. Aivot kehittyvät kuitenkin aina 20-25 ikävuoteen asti ja belgialaiset tutkijat ovat todenneet humalajuovilla nuorilla merkittävää aivotoimintojen hidastumista. Ylipäätään humalajuominen vaikuttaa aivojen muistia ja oppimista säätelevään alueeseen.

Niin kauan kuin suomalainen humalahakuinen alkoholikulttuuri aiheuttaa vuosittain noin 900 miljoonan euron välittömät kustannukset ja 3-6 miljardin euron välilliset kustannukset, ei luulisi olevan kovin epäselvää, onko kulutuksen hillitseminen tarpeen. Mielikuvamainonnan rajoittaminen olisi yksi varsin yksinkertainen keino tähän suuntaan.

Kommentoi kirjoitusta.