Ikäihmiset tarvitsevat tukea liikkumiseen

Sunnuntai 8.10.2017 klo 12:34

Jyväskylässä kuten monessa muussakin kaupungissa painotetaan yhä enemmän ikäihmisten kotona asumista tarvittaessa kotipalveluluiden turvin. Tähän liittyy monia turvattomuuteen ja yksinäisyyteen liittyviä kysymyksiä, mutta myös liikkumisen mahdollistaminen. Sekä fyysisen että psyykkisen vireyden kannalta olisi tarpeen, että ikäihmiset pääsisivät vointinsa mukaan edes joskus liikkumaan niin ulkoilmassa kuin haluamissaan muissa paikoissa.

Liikkumisen järjestämiseen on monia mahdollisuuksia. Ensisijaiset välineet ovat toki läheisten apu, joukkoliikenne ja erityisesti palveluliikenne, joka monessa tapauksessa toimii hyvin. Palveluliikennekään ei kuitenkaan aina auta, jolloin tarvittaisiin muita ratkaisuja. Kaupungin kustantamien matkojen saaminen ikäihmisille on tällä hetkellä hyvin rajallista, vaikkakin sosiaalihuoltolaki tarjoaa tähän erilaisia mahdollisuuksia. Saattajapalvelu tai vaikka muutamatkin kustannetut matkat kuukaudessa voisivat tulla kyseeseen. Myös luovia uusia ratkaisuja olisi syytä pohtia. Ikäihmisten määrän lisääntyessä asia koskettaa varsin laajaa joukkoa henkilöitä. Asia ei ole siinä mielessä helppo ratkaista, että kyse olisi myös taloudellisesti merkittävästä panostuksesta, mutta sillä voisi olla myös ennaltaehkäisevää vaikutusta muihin kuluihin.  

Yhtä lailla tärkeää olisi mahdollisuus ulkoiluun. Siinä uskon vapaaehtoistyössä olevan vielä suuren käyttämättömän potentiaalin, vaikkakin jonkun verran asiaa on jo pidetty esillä ja ulkoiluystäviä löytynyt. Mitä jos taloyhtiöissä voitaisiin rohkeammin luoda suhteita naapureihin ja tarjota ikäihmisille ulkoiluseuraa ja kenties muutakin pientä apua? Voisivatko palvelutalot pitää aika ajoin avointen ovien päiviä ja yhdessä asukasyhdistysten kanssa innostaa alueen asukkaita ryhtymään ulkoiluystäväksi tai muuten ystäväksi palvelutalon asukkaalle? Itselläni on ollut ilo käydä ulkoilemassa tai juttelemassa 92-vuotiaan palvelutalossa asuavan rouvan kanssa 1-2 viikon välein ja toinen henkilö käy myös häntä samoissa merkeissä tapaamassa. Aikataulut ovat muotoiltavissa kunkin mahdollisuuksien mukaan. Otetaan yhteisöllisyys tässäkin mielessä voimavaraksi!

Kotona asuminen tarvitsee tuekseen muun ohella erilaisia liikkumista tukevia palveluita, jotka tukevat ikäihmisten toimintakykyä, antavat mielenvirkeyttä ja ehkäisevät yksinäisyyttä. Näihin on etsittävä ratkaisuja niin vapaaehtoispohjalta kuin kaupungin järjestäminäkin.

Kommentoi kirjoitusta.