Blogi

Sunt förnuft till Europa!

Perjantai 7.6.2024 klo 10.36

På söndag hölls det valet till europarlament. Om du inte ännu har röstat så vågar jag rekommendera dig kandidater från Kristdemokraternas lista. Vi alla skulle vilja arbeta för det att EU fokuserade sig mera på de stora sakerna liksom säkerhät, inre marknad, försörjningssäkerhet men också klimat- och invandringsfrågor. I stället borde EU inte reglera i  detalj eller överhuvudtaget så mycket i saker om vilka medlemsstater kan mycket bra besluta själv. Det här är vad vi menar i synnerhet med Sunt förnuft. Jag själv som jurist är van vid att läsa paragrafer, vilket främjar mycket att förstå vad de handlar om. 

Europeiska Unionen har grundats på värderingar liksom respekt till människovärde, demokrati, jämlikhet, frihet och ansvar och uppskattande av arbete och utbildning. Dom värderingar liksom religions- och yttrandefritet har sitt ursprung i synnerhet i kristna värderingar. Dom vill vi uppskatta och bygga på också i fortsättningen.

Om de här saker är viktiga för dig, jag hoppas att du hittar din kandidat från KD:s lista! 

Trevlig sommar!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sunt förnuft, EU, värderingar, säkerhet