Blogi

Kansa on puhunut

Maanantai 15.4.2019 klo 10.45

Vaalit on käyty hyvin jännittävissä tunnelmissa. Valtakunnallisesti hyvin tasainen lopputulos ja erilaisia asioita painottavat kärkipuolueet ennakoivat haastavia hallitusneuvotteluja. Toivon malttia ja yhteistyökykyä niihin osallistuville!

Keski-Suomessa Kristillisdemokraateilla oli kovat odotukset paikan saamiseksi. Gallupit antoivat lupaavia signaaleita, mutta lopullinen tulos jäi niiden alle. Kannatuksen kasvusta reilulla prosentilla voimme kuitenkin olla tyytyväisiä. Toki tiedostimme myös sen, että paikka voi myös jäädä saamatta. Hienoa, että niin moni ihminen kävi äänestämässä ja demokratian tulosta kunnioitamme.

Itse olen tavattoman kiitollinen jälleen kerran siitä suuresta luottamuksesta niille lähes 3000 äänestäjälle, jotka päättivät raapustaa minun numeroni äänestyslappuun! Saimme vaalityön aikana kohdata tuhansia ihmisiä ja käydä monia keskusteluja, joista monilla uskon olleen muutakin merkitystä, kuin vain ehdokkaan markkinoinnin. Pääsimme myös kertomaan niistä tärkeistä asioista, mitä Kristillisdemokraatit haluavat yhteiskunnassa edistää. Näissä keskusteluissa tuli myös paljon arvokasta palautetta Jyväskylän kaupungin asioihin liittyen.

Omalta osaltani nämä olivat mitä suurimmalla todennäköisyydellä viimeiset eduskuntavaalit ja katse käännetään nyt muihin suuntiin. Jatkan työtä kuitenkin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa sekä maakuntavaltuustossa, joissa hommia riittää niissäkin.  

Nyt on hyvä aika hiljentyä Pääsiäisen sanoman äärelle. Se on sanoma maailman suurimmasta voitosta! Siunattua Pääsiäistä ja kevättä! 

Kommentoi kirjoitusta.

Demokratian juhlapäivä

Sunnuntai 14.4.2019 klo 9.56

Tänään ovat liput salossa demokratian kunniaksi. Kansa saa jälleen valita, ketkä heidän asioistaan päättävät eduskunnassa tulevan neljän vuoden aikana. Demokratia on liputtamisen arvoinen asia useammastakin syystä. On lukuisia maita, joissa kansa ei tosiasiassa saa päättää: joko hallitsevan vallan ulkopuolella olevat ryhmät eivät käytännössä saa asettaa ehdokkaita tai perustaa puoluetta taikka äänestystuloksia vääristellään. Varmasti miljoonat ihmiset unelmoivat tai jopa taistelevat sen puolesta, että maahan saataisiin todellinen demokratia.

Toisekseen äänioikeus niitä harvoja asioita, joissa kaikki täysi-ikäiset ihmiset ovat täysin tasa-arvoisia. Jokaisella on täsmälleen yksi ääni, jota kannattaa käyttää. Mikäli äänen jättää käyttämättä, antaa muille vallan päättää. Arvosta siis ääntäsi ja käytä se harkiten.

Myös Kristillisdemokraateilla on nyt hyvä mahdollisuus saada kansanedustajan paikka Keski-Suomesta. Sinä voit vaikuttaa siihen, jokainen ääni on arvokas!

Hyvää vaalipäivää!

Kommentoi kirjoitusta.

Hovioikeusmenettely uudistettava

Torstai 11.4.2019 klo 10.58

Lakikirja-uusi-2.jpgOlen jo noin kymmenen vuoden ajan pitänyt aika ajoin esillä hovioikeusmenettelyn uudistamistarvetta. Tällä hetkellä tilannehan on se, että henkilötodistelu otetaan useissa tapauksissa vastaan kokonaisuudessaan uudestaan hovioikeudessa. Tämä ei ole hyvä menettely. Suomessakin tulisi siirtyä Ruotsin tavoin järjestelmään, jossa kuulemiset tallennetaan käräjäoikeudessa video- tai äänitallenteelle ja näitä hyödynnetään sitten tarvittavilta osin hovioikeudessa.

Miksi näin tulisi menetellä? Nykyinen järjestelmä on hidas, kallis, turhaa vaivaa aiheuttava eikä paranna oikeusturvaa. Kun kuultavat kutsutaan istuntoon uudestaan mahdollisesti useankin vuoden päästä tapahtumista, tarkoittaa se sitä, etteivät he useinkaan enää muista tapahtumista paljoakaan. Tavanomaista on, että lopulta päädytään lukemaan heidän aiemmin antamiaan kertomuksiaan. Mikäli kertomus taas muuttuu, herää kysymys, onko siihen vaikutettu vai ovatko muistikuvat oikeasti voineet luotettavalla tavalla muuttua? Järjestelmä mahdollistaa myös tietyn pelaamisen kertomusten muuttamisilla, mikäli ei olla tarkkana.  

Kuultavien vaivaaminen paikalle uudestaan on ylipäätään jo monille melko raskasta. Aivan erityisesti se on sitä traumaattisen rikosten uhreille, jotka joutuvat taas uudestaan palauttamaan mieliin tapahtumia. Tämä voi vaikuttaa merkittävällä tavalla heikentävästi heidän toipumisprosessiinsa.

On myös selvää, että menettelystä aiheutuu kustannuksia ja lisätyötä todistelukulujen, haastamiseen liittyvän työn sekä syyttäjien ja avustajien uudelleenkuulemiseen valmistautumiseen menevän työajan muodossa. Todennäköistä on, että monissa tapauksissa myös itse istunto hoituisi nopeammin tällä järjestelyllä. Myös juttujen läpivirtausaika, mistä Suomi on saanut moitteita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeltakin, nopeutuisi melko varmasti menettelyä uudistamalla.

Mikäli katsottaisiin, että vastaajan tai asianomistajan oikeusturva vaatisi joskus heidän uudelleenkuulemistaan, voisi siihen olla toki mahdollisuus. Samoin jos uutta todistelua ilmenee.

Toivottavasti tässä asiassa, joka oli esillä jo vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa, päästään viimeinkin eteenpäin. Se olisi ehdottomasti oikeusturvaakin parantava win-win ratkaisu, joka maksaisi itsensä varsin nopeasti takaisin. Jatkossa säästyvät varat voitaisiin käyttää resurssien parantamiseen syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksessa.

Kommentoi kirjoitusta.

Eduskunnan perustuote on lainsäädäntö

Keskiviikko 10.4.2019

Perustuslain mukaan ”lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta”. Siinä ovat seduskunnan keskeisimmät tehtävät. Lainsäädäntöasiat tulevat eduskunnan käsittelyyn hallituksen esityksen, kansanedustajan lakialoitteen tai kansalaisaloitteen muodossa. Hallituksen esitykseen sisältyvät yleisperustelut vertailuineen ja vaikutusarviointeineen sekä yksityiskohtaiset perustelut ja varsinaiset pykälät. Pienikin lainsäädännön muutos on usein kymmenien sivujen pituinen hallituksen esitys, suuremmat huomattavan paljon enemmän. Lisäksi valiokunnat antavat omia mietintöjään.

Lainsäädännön laatu on aika ajoin saanut moitteita ja sote -uudistus kompastui kerta toisensa jälkeen perustuslaillisiin ongelmiin. Vaikuttaa siltä, että juridista osaamista kaivattaisiin eduskuntaan lisää. Pykälien ja niiden vaikutusten arviointi ei ole useinkaan kovin yksinkertaista. Kansanedustajan tulisi kyetä lukemaan vaativaakin lakitekstiä ja lainvalmisteluasiakirjoja sekä löytää satojen sivujen joukosta olennaiset kohdat. Tämä ei ole helppo tehtävä kenellekään. Räväköillä sutkautuksilla voidaan saada huomiota, mutta eduskunnan perustyössä niistä ei ole paljon apua. 

Eduskunnassa tarvitaan eri alojen asiantuntijoita. Itse lainsäätämisen asiantuntijoita ovat lakimiehet, joille hallituksen esitykset ovat tuttua tavaraa. Toivottavasti tulevassa eduskunnassa on riittävästi myös tämän alan osaamista.

Kirjoitus on julkaistu myös Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksena 9.4.19 yhdessä ehdokaskollega, varatuomari Arvo Kristianssonin kanssa.

Kommentoi kirjoitusta.

Eläkeläisten ja omaishoitajien tulotasosta

Keskiviikko 3.4.2019 klo 22.41

Tänään kuten monena muunakin päivänä olen käynyt monta keskustelua eläkeläisten ja omaishoitajien tulotasosta. Eläkeläisköyhyys, samoin kuin lapsiköyhyys, koskettavat monia. Kristillisdemokraateilla on useita tavoitteita näihin asioihin liittyen, joiden korjaamiseksi haluamme työskennellä.

Epäoikeudenmukaisena näemme sen, että monilla varsin pienituloisilla eläkeläisillä on useissa tapauksissa kovempi veroprosentti kuin palkansaajilla. Moni joutuu miettimään hyvin tarkkaan, miten rahansa käyttää ja joskus jopa valitsemaan, ostaako lääkkeitä vai ruokaa. Näin ei saisi olla. Emme näe mahdollisena luopua ns. taitetusta indeksistä, mutta sen sijaan haluaisimme kehittää hintaindeksin laskutapaa niin, että eläkeläisten kulurakenne huomioitaisiin siinä paremmin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lääkkeiden parempaa huomioon ottamista siinä.  Pienimpiä eläkkeitä tulisi myös nostaa. Näillä ratkaisuilla helpotettaisiin eläkeläisten tilannetta. Todennäköisesti merkittävä osa lisätulosta menisi kulutukseen ja siten vaikuttaisi myös kauppoihin osan palautuessa arvonlisäverojen kautta valtiolle.

Omaishoito on tavattoman arvokasta työtä, joka on väestön ikääntyessä entistäkin tärkeämmässä roolissa. Samalla se säästää myös yhteiskunnan varoja. Tukea maksetaan kuitenkin eri puolilla maata jossain määrin erilaisin kriteerein ja haluaisimme siirtää tuen maksamisen Kelalle sekä saada maksuun yhteneväiset kriteerit. Omaishoidon tuen tulisi myös olla verotonta ja sitä tulisi korottaa.

Näiden tavoitteiden eteen tulen omalta osaltani myös työskentelemään, mikäli pääsen eduskuntaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Pienten kuntien haastavat liikenneyhteydet

Maanantai 1.4.2019 klo 0.02

Olemme kiertäneet KD:n ehdokkaiden kanssa kaikki Keski-Suomen kunnat. Kiertueella on tullut selväksi mm. se, että kulkuyhteydet ovat edelleen heikentyneet useissa kunnissa. Nurinkurista on, että samalla kun ilmastonmuutosta pitäisi hillitä, ovat julkiset linja-autoyhteydet heikentyneet. Esim. Äänekoskella osa vuoroista ei enää tule keskustaan, vaan pysähtyy vain kaukana vanhan 4-tien tuntumassa. Samaten yhteydet Suolahden ja Äänekosken keskustan välillä ovat liian harvassa, vaikka osa palveluista on juuri keskustassa. Samoin monet yhteydet paikkakuntien välillä ovat vähissä. Tämä tuottaa autottomille ihmisille kohtuuttomia hankaluuksia. Samalla vähät yhteydet ruokkivat entisestään vähempää käyttöä.

Kovin onnistuneelta ei vaikuta myöskään taksiuudistus. Kuten oli ennakoitavissa pienillä paikkakunnilla ei ole välttämättä takseja enää saatavissa kun päivystysvelvoite poistui. Niin ikään ongelmia ovat tuottaneet esim. vammaispalvelulain mukaiset kyydit: taksit eivät ole halukkaita ottamaan kallista laitetta (joka on eri laite kuin Kela-kyydeissä) ja paikkakunnalla ei välttämättä ole yhtään taksia, joka ajaisi ko. kyytejä. Toiselta paikkakunnalta taas ei haluta tulla ajamaan lyhyttä kyytiä, josta ei saa kuin pienehkön korvauksen. Kun monella pienellä paikkakunnalla väestö on ikääntynyt ja kyydeille olisi tarvetta, on yhtälö hankala. Onneksi sentään naapuriapu toimii joissain tilanteissa. Tämän asian korjaamisen ei pitäisi olla laitteiden puolesta kovin vaikeaa. Valtion kustantamia eri kyytejä pitäisi nykyteknologian aikana pystyä ajamaan samalla laitteella. VPL kyydit ovat lakisääteisiä, joten tilanne, jossa niitä ei tosiasiassa saa, rikkoo kansalaisen oikeuksia. Taksiuudistuksen harventamat taksit sen sijaan on suurempi ongelma.  

Hankalampi kysymys on yleinen yhteyksien vähyys. Aikatauluja ja pysähtymispaikkoja liikennöitsijät voisivat toivottavasti tarkastella asiakaspalautetta ja kuntien näkemyksiä hyödyntäen. Hankalampaa on vuorojen lisääminen jos se ei ole kannattavaa. Onko sinulla kokemuksia tai ratkaisuehdotuksia pienten kuntien liikenneyhteyksiin? 

Kommentoi kirjoitusta.

Biopolttoaineissa on potentiaalia

Sunnuntai 10.3.2019 klo 11.47

auto_ja_mina.jpg

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen liikenteessä on tärkeä tavoite ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kevyt ja julkinen liikenne ovat merkittävässä roolissa ja sähköautojakin tulee lisääntyvässä määrin. Ne ovat kuitenkin vielä kalliita eikä niidenkään valmistus ja käyttö aivan ongelmatonta ole.

Biopolttoaineet ovat nopeasti ja edullisesti käyttöönotettava ratkaisu. Uusiutuvaa dieseliä tuottavat Suomessa jo useat yhtiöt kuten Neste ja UPM-Kymmene. Raaka-aineskaalaan kuuluvat mm. eläinrasvat, kasviöljytuotannon jätteet, mäntyöljy ja erilaiset jäte- ja tähdevirrat. Nesteen oman arvion mukaan hiilidioksidipäästöt putoavat koko auton elinkaaren aikana eläinrasvajätteestä valmistettua uusiutuvaa dieseliä tavallisen dieselin sijaan käytettäessä noin neljännekseen. Iso merkitys tämän käytön lisäämisessä on hintakehityksellä ja toisaalta jakeluvelvoitteen kasvattamisella.

Biokaasun valmistus on kiertotaloutta parhaimmillaan. Sitä voidaan tuottaa lietelannasta, puhdistamolietteistä, peltobiomassasta, biojätteestä ja monesta muusta jätteestä. Energian talteenottamisen jälkeen loppu voidaan käyttää esim. lannoitteena. Biokaasun palaessa syntyy hiilidioksidia, mutta nettomääräinen hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen on sitoutunut saman verran hiilidioksidia, kuin mitä biokaasun palamisessa vapautuu. Samalla poltetaan metaania, joka on ilmakehään päästessään yli 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Palamisen lopputulemana syntyy siis hiilidioksidia ja vettä, ei siis myöskään hiukkaspäästöjä.

Keski-Suomen liiton Circwaste –kiertotaloushankkeen projektipäällikkö Outi Pakarinen on arvioinut, että biokaasun tuotantopotentiaali on Suomessa vähintään 10 terawattituntia, joka vastaa noin 20 prosenttia tieliikenteen energiantarpeesta (Yle 31.10.18). Tämänhetkinen tuotanto on noin 1 TWh:a.

Biokaasun tuotannossa on paljon käyttämätöntä potentiaalia myös maataloudessa. Keski-Suomessakin on  ollut asiaan kiinnostusta ja näitä hankkeita tulisikin edistää myös valtion taholta. Ne auttaisivat sekä maatilojen kannattavuudessa että osaltaan 50.000 kaasuauton tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

Noin kolmen vuoden kokemuksella voin suositella lämpimästi biokaasun käyttöä. Se on myös edullinen polttoaine vertailuhinnan ollessa reilut 90 senttiä/litra bensaan tai dieseliin verrattaessa. Bensiinikäyttöisen auton muuntamiseen kaasulla toimivaksi on saatavissa 1000 euron tuki valtiolta.

(julkaistu Keskisuomalaisessa 10.3.19)

 

1 kommentti .

Mitäs nyt sote?

Perjantai 8.3.2019 klo 11.55

IMG_0150.jpgSote ja hallitus ovat kaatuneet. Jälkimmäinen oli yllätys, mutta sinänsä ryhdikäs liike pääministeriltä. Soten kaatuminen on sen sijaan ollut nähtävissä jo pidempään eikä siinä mielessä tullut yllätyksenä.

Uudistus kaatui suuruuteensa, valinnanvapauden kiemuroihin ja perustuslaillisiin ongelmiin. Surullista tietysti on se, että tälläkään kerralla ei maaliin päästy, kun jo noin 15 vuoden ajan on uudistusta leivottu. Ongelmat olivat kuitenkin sitä luokkaa, ettei hallituksen esitys tässä muodossaan olisi ollut hyväksyttävissä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve ei kuitenkaan ole mihikään kadonnut, joten asia on seuraavan eduskunnan edessä.

Miten siis tästä eteenpäin?

Sote-uudistusta tarvitaan, jotta ihmisille voidaan taata samantasoiset sote-palvelut asuinpaikasta riippumatta ja hallita kustannuksia paremmin. Asiakkaan kannalta olennaista on, että lääkäriin pääsee ja että esim. ikäihmiset ja vammaiset saavat tarvitsemansa hoidon ja hoivan. 

Palveluiden sujuvuus edellyttää integraatiota perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen kesken. Valinnanvapautta tulee laajentaa tarkkaan harkiten ja hallitusti erityisesti asiakassetelijärjestelmän ja henkilökohtaisen budjetoinnin kautta riittävän asiakasohjauksen kera. Setelitkään eivät ole joka paikkaan paras ratkaisu, vaan muitakin vaihtoehtoja tarvitaan. Kaikenlaisen "kermankuorinnan" ja monopoliasemien mahdollisuudet on pyrittävä estämään sekä tutkittava, onko esim. konsernilainojen korkojen verovähennyksiin mahdollista puuttua. Yksityistä puolta tarvitaan apuna, mutta julkisen puolen on oltava selkeästi se, jolla on langat käsissään ja myös merkittävä osa palvelutuotannosta.  

Olennaista on, että uudistus rajattaisiin koskemaan nyt vähintäänkin aluksi vain sotea eikä haukattaisi myös maakunnan muita toimintoja mukaan. Suotavaa olisi, että uudistusta voitaisiin edistää parlamentaarisesti, jos vain sellainen yhteisymmärrys pian löydetään. Toimeen on tartuttava heti, jottei taas olla neljän vuoden päästä samassa tilanteessa. Paljon tehdystä pohjatyöstä on hyödynnettävissä, joten aivan alusta ei onneksi tarvitse aloittaa.

Monissa maakunnissa on jo muodostettukin maakunnallisia sote-kuntayhtymiä. Keski-Suomessakin tämä vaihtoehto saattaisi olla järkevä, vaikka lakeja ei nyt saatukaan. Sinänsä ei ole selvää, että uudistus jatkossa toteutettaisiin näin monen maakunnan pohjalta, vaan sekin on yksi linjattavista asioista. Ratkaisu tulee tehdä toimivuus edellä.

Kommentoi kirjoitusta.

Hoitoa ja hoivaa ikäihmisille

Perjantai 1.2.2019 klo 23.14

IMG_0150.jpgViime päivinä vanhusten palveluasumisessa ilmenneet epäkohdat ovat pursuneet silmille. Lista puutteista erityisesti suurten hoivapalveluyritysten useissa hoivakodeissa on karmaisevan pitkä: liian vähän hoitajia, haamuhoitajia, puutteita hygieniassa, olematonta viriketoimintaa, ohjeita lääkkeiden säilytyksestä laiminlyöty, aliravittuja vanhuksia jne. Yhdessä paikassa oli jopa ohjeistettu jättämään sängystä mahdollisesti aamuyöllä putoava vanhus odottelemaan peiteltynä lattialle. 

Myös epäkohtiin puuttuneet työntekijät ovat usein joutuneet vaikeuksiin työnantajan taholta. Nyt ilmi on tullut kertomuksia vanhuksiin kohdistuneesta kovakouraisesta kohtelusta ja liukuhihnatyöstä. Nämä eivät ole millään muotoa hyväksyttäviä asioita.   

Valvontaviranomainen eli avi oli Ylen uutisen mukaan (29.1.) havainnut korjattavaa kahdeksassa Mehiläisen, 16 Attendon ja 17 Esperi Caren hoivakodissa. Attendon ja Esperin osalta huomautettavaa löytyi yli puolesta tarkastuskohteista, Mehiläisen osalta kolmasosassa.

Peruspalveluministeri Annika Saarikko tarttui sikäli ripeästi asiaan, että kutsui 1.2. kriisikokoukseen vanhuspalveluiden tuottajia. Lopputuloksena oli kuulemma 25 kohdan lista, johon palveluntuottajat lupasivat sitoutua. Listan sisältöä ei kovin paljon vielä avattu. Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen luonnehti ongelmia "rikkaruohoiksi" jotka pitää kitkeä. Tämä särähtää epäkohtien moninaisuus huomioon ottaen todella pahasti korvaan. Hyvä, että kriisikokous pidettiin, mutta siinä tehtyjen lupausten varaan ei asioita voi missään tapauksessa jättää.

Vanhustenhuollon epäkohdista on puhuttu jo vuosia, mutta nyt paljastunut laiminlyöntien vyyhti kertoo että ongelmia on vielä luultuakin enemmän. Ongelmat näyttävät olevan erityisen räikeitä edellä mainituissa suurissa hoivapalveluyrityksissä, mutta ei esim. vanhusten ulkoilumahdollisuudet ja viriketoiminta ole kovin kummoisella tolalla julkisellakaan puolella ja kiirettä pitää varmasti myös siellä. 

Totta on myös se, että hyvien hoitajien saaminen alalle on entistä haastavampaa. Aliresurssointi johtaa helposti myös siihen oravanpyörään, että nekin jotka alalla ovat, saattavat harkita muita vaihtoehtoja. Ikäihmisten määrän lisääntyessä olemme tässä isojen haasteiden edessä.

Viime kesänä Kristillisdemokraatit kampanjoivat ympäri maata hankkimassa nimiä Vanhusasiavaltuutettu Suomeen kansalaisaloitteeseen. 42.000 nimeä saatiin, ei siis aivan riittävää määrää. Mielenkiintoista on, että kun KD:n kansanedustaja Sari Tanus teki asiasta sen jälkeen toimenpidealoitteen, ei sekään eduskunnalle kelvannut. Nyt kyllä useammastakin puolueesta on esitetty vanhusasiavaltuutettua. Toivottavasti uusi eduskunta sellaisen viran myös perustaa.

Ylen selvitysten mukaan (28.1.) Esperi Care Holding eli Suomen emoyhtiö ei ole maksanut lainkaan veroja Suomeen vuosina 2016 ja 2017. Sen sijaan yhtiö on maksanut huomattavia 6-14 % korkoja pääomistajansa pääomarahasto ICG:n myöntämistä lainoista. Rahoituskulut olivatkin yhtiöllä YLE:n mukaan vuonna 2017 yli 16 mijoonaa euroa. Näin ollen rahaa, joka olisi voitu käyttää edellä kuvattujen epäkohtien hoitamiseen, on mennyt merkittävä määrä rahoituskuluihin ulkomaille ja myös osinkojen maksuun. Samanaikaisesti asiakkaiden hoitomaksut ovat monissa paikoissa huomattavia.

Summa summarum: mitä sitten pitäisi tehdä?
Tässä 16 toimenpidettä, jotka ainakin olisivat tarpeen: 

1) hoitajamitoitus on saatava lakiin ja sen rikkomisesta on oltava sanktiot
2) hoitajia on palkattava lisää; KD on esittänyt 1000 hoitajan palkkaamista
3) vanhustyön arvostusta on lisättävä ja sopivien henkilöiden hakeutumista alalle edistettävä
4) omavalvonta ei toimi: siltä on vaadittava enemmän ja viranomaisten valvontaresursseja on lisättävä
5) ongelmien laajuuden vuoksi tulisi tarkistaa myös muiden laiminlyönneistä huomautuksia saaneiden toimijoiden hoivakotien hoidon laatu ja tarvittaessa myös rikostutkintaa on harkittava
6) työntekijöiden suojaa on parannettava niin, että mahdollisista epäkohdista uskalletaan ilmoittaa
7) vanhusasiavaltuutetun virka on perustettava
8) keinotekoisten konsernilainojen korkojen verovähennysoikeuden poistamista on selvitettävä
9) kuntien on harkittava entistäkin huolellisemmin sitä, ostetaanko ja millä kriteereillä hoivakotipalveluja yksityiseltä toimijalta ja millä kriteereillä ja onko joissain tapauksissa syytä irtisanoa sopimuksia
Vanhuksille on taattava KD:n esittämät neljä takuuta:
10) ruokailutakuu eli mahdollisuus syödä rauhassa ja saada tarvittaessa apua,
11) hygieniatakuu eli pesuista ja puhtaudesta huolehditaan ja tarvittava määrä hygieniatuotteita on oltava käytettävissä,
12) ulkoilutakuu eli jokaisella joka ulos voidaan viedä, on oltava siihen mahdollisuus viikottain
13) yhteisötakuu eli läheisten osallisuus on turvattava eikä hoiva-asumista tarvitsevia puolisoita tule erottaa
14) tarvitsemme kokonaisvaltaisen ja ikäihmisiä kunnioittavan strategian siitä, miten vastaamme tulevaisuudessa yhä lisääntyvään hoidon ja hoivan tarpeeseenSara_F.jpg
15) tarvitsemme asennemuutosta, jossa ikäihmisten arvostus ja inhimillinen kohtelu nostetaan sille paikalle jolle se kuuluu
16) rohkaistaan ja luodaan väyliä vapaaehtoistyöhön ikäihmisten hyväksi ja osallistutaan siihen mahdollisuuksien mukaan

Moni näistä toimenpiteistä tulee maksamaan. Aina ei kuitenkaan ole siitäkään kyse, vaan tärkeintä on asennemuutos.

Perusturvalautakunnan jäsenenä olen askaroinut paljon vanhusten asioiden parissa mm. sen turvaamiseksi, että palveluasumispaikkoja olisi riittävästi. Jyväskylässä on tehty paljon kehitystyötä vanhuspalveluissa ja moni asia on mennyt eteenpäin, mutta työtä riittää edelleen.

kuvassa: ystäväni Saran kanssa ulkoilemassa

Kommentoi kirjoitusta.

Ehdokkaan arkea tammikuussa

Perjantai 11.1.2019 klo 23.26

Vaaleihin valmistautuminen pitää sisällään mitä moninaisempaa hommaa, joka ei moniltakaan osin (vielä) näy ulospäin: mainonnan ja vaalitapahtumien suunnittelua ja niihin liittyvien lukuisten käytännön asioiden hoitoa yhdessä mm. vaalipäällikön ja graafikon kanssa, tukiryhmän kanssa ideointia, puolueen yhteisen vaalityön suunnittelua maakunnassa, tarvikehankintoja, budjetin tekoa jne. Luovaa ja innovatiivista puuhaa, jossa pääsee kehittelemään porukalla erilaisia ideoita.

Somessa on tietty pyrittävä olemaan aktiivinen ja suotavaa olisi myös ahkeroida mielipidekirjoituksia, blogeja ja päivittää kotisivuja. Jokunen vaalikonekin on jo ilmaantunut.

Minulla on myös ollut ilo saada tavata useita tuttuja ja jututtaa heitä kunkin ammattialaan tai elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Jokainen kun oikeastaan on jonkun alan tai ainakin elämänkokemuksen asiantija. Kokemuksia ja näkemyksiä voi toki olla monenlaisia, mutta eri näkökulmat tuovat laajempaa katsantokantaa asioihin.

Varsinainen intensiivisin vaalikiertuevaihe alkaa maaliskuussa, mutta jo sitä ennen on erilaisia tilaisuuksia. Mielellään myös osallistun erilaisiin yleisötilaisuuksiin. Ne ovat sekä kiinnostavia, että mukava tapa kohdata ihmisiä.

Vielä olen ehtinyt myös harrastaa päivittäin liikuntaa, se on hyvää vastapainoa istumiselle ja ruutujen kanssa pelaamiselle 😉

Positiivisella mielellä eteenpäin 😀

Hyvää alkanutta vuotta myös Sinulle! Toivottavasti tavataan jossain!

Kommentoi kirjoitusta.

Mitä jos joulua ei olisi?

Perjantai 21.12.2018 klo 23.37

Joskus kuulee jonkun sanovan, ettei erityisemmin vietä joulua. Jäin miettimään, mitä se merkitsisi, jos joulua ei olisi?

Moninaiset valmistautumiset siivouksineen, ruuanvalmistuksineen ja lahjanhankkimisineen jäisivät pois, samoin niihin usein liittyvä kiire. Toisaalta yhtä lailla pois jäisi niiden jälkeen kuitenkin useimmiten laskeutuva rauha ja kiireetön yhdessäolo ruokailuineen. Monikaan ei kävisi haudoilla juuri silloin saati joulukirkossa. Ei olisi niitä tuhansia joululauluja, kuusta, kortteja, tonttuja jne. Ja miltä se talvi pimeimpään aikaan tuntuisikaan ilman joulun tuomaa juhlahetkeä ja kaamoksen katkoa joulun valoilla?

Ennen muuta jos joulua ei olisi, ei olisi sitä pientä vauvaa seimessä, jota kesken yövuoron enkeleiden yllättämät paimenet tulivat katsomaan. Ei olisi sitä lasta jota viisaat miehet pitivät niin tärkeänä kuninkaana, että lähtivät tuomaan hänelle arvokkaita lahjoja hyvin kaukaa ja vaarallisen matkan takaa.

Jos joulua ei olisi, Jumala ei olisi lähettänyt poikaansa maailman Vapahtajaksi. Olisimme aina ja kaikissa tilanteissa täysin oman onnemme varassa. Jeesus ei olisi elänyt meidän keskellämme eikä näyttänyt sekä sanoillaan että teoillaan, millainen Jumala on ja mikä on hänen tahtonsa meitä kohtaan. Ilman joulua ei olisi myöskään pääsiäistä, syntien sovitusta eikä iankaikkista elämää. Jeesus ei olisi kantanut kaikkia meidän kipujamme eikä noussut kuolleista.

Joidenkin mielestä kaikki tämä on humpuukia, satua siinä missä muutkin sadut. Tähän "satuun" liittyy kuitenkin merkillisen paljon historiallisia viitteitä. Keisari Augustuksen aikana oli verollepano ja lapsen syntymä, josta ajanlaskumme on alkanut. Pontius Pilatuksen aikana oli oikeudenkäynti ja ristiinnaulitseminen, jossa tuomittiin kuolemaan mies, jonka ruumista ei parin päivän päästä enää löytynyt vaikka hauta oli tiedossa ja vartijat edessä. Ylösnousemuksen puolesta puhuu vakuuttavasti myös se, että Jeesuksen kuoleman jälkeen pelokkaat opetuslapset muuttuivat rohkeiksi, koska väittivät kohdanneensa ylösnousseen Jeesuksen. Jos he tässä valehtelivat, on kovin outoa, että useimmat heistä kuolivat lopulta marttyyrikuoleman. Moni on kyllä voinut kuolla sen puolesta, mihin uskoo, mutta harvempi sen puolesta minkä tietää valheeksi.

Minä kuulun siihen joukkoon, jonka mielestä joulu ja pääsiäinen ovat vankka todistus Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Sanotaan, että suurinta on antaa henkensä toisen puolesta. Mitä enempää Jumala olisi voinut antaa kuin oman Poikansa maailmaan ja lopulta kuolemaan meidän tähtemme?

Kiitollisena joulusta tänäkin vuonna!

Hyvää Joulua 💝

Kommentoi kirjoitusta.

Kehitystä ja kehitysyhteistyötä Etiopiassa

Maanantai 19.11.2018 klo 21.37

Minulla oli etuoikeus päästä vierailemaan marraskuun alussa Etiopiassa Suomen suurlähettilään Helena Airaksisen kutsumana yhdessä maanpuolustuskurssi 195 kanssa.

Etiopia on laaja ja mielenkiintoinen maa, jolla on rikas historia. Se on ainut Afrikan maa, joka oli itsenäinen siirtomaa-aikaankin ja kristillinen kirkko on ollut siellä olemassa jo 300-luvulta lähtien. Väitetäänpä, että Mooseksen 10 käskyä sisältävä liitonarkki sijaitsisi Etiopian Aksumissa.

Maassa tapahtuu vauhdikasta kehitystä, mutta sillä on myös suuria haasteita, ei vähiten noin 3 % väestönkasvun ja köyhyyden sekä osaa maata vaivaavan kuivuuden ja ajoittaisten levottomuuksien vuoksi.

Suomi tukee kehitysyhteistyövaroin erityisesti vesi ja sanitaatiohankkeita, koulutusta sekä maanhallintarekisterin ja sitä kautta maaseudun taloudellisten edellytysten parantamista. Oli hienoa nähdä ja kuulla, että Suomen, Etiopian ja paikallisten kyläyhteisöjen yhteishankkeilla on saatu jo viidelle miljoonalle ihmiselle puhdasta vettä hyvin kustannustehokkaasti. On myös tärkeää, että kaivot ovat kyläyhteisöjen hoidossa ja vastuulla, jolloin omistajuus on paikallisilla.

20181106_092223.jpg

Koulutuspuolella Suomi on rahoittanut perusopetuksen laadun kehittämisohjelmaa. Vaikka yli 90 % lapsista aloittaa koulun, vain noin puolet heistä etenee 5. luokalle asti. Kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena onkin koulupudokkaiden vähentäminen. Suomi on myös vahvasti tukenut vammaisten lasten kouluunpääsyä ja kouluttanut erityisopettajia.

20181107_101126.jpg

Moni asia myös yllätti kehittyneisyydellään: Etiopian Airlines on Afrikan suurin lentoyhtiö ja ilmeisen hyvä ja luotettava sellainen, monet tiet olivat oikein hyvässä kunnossa ja useimmissa paikoissa hyvin siistiä. Ruoka oli myös erinomaista ja kahvi vahvaa, mutta pehmeää.  

Uudistustahti maassa on lähtenyt aivan erityiseen vauhtiin maaliskuussa valtaan astuneen pääministeri Abiy Ahmedin toimesta. Hän on ottanut hallitukseensa puolet naisia, vapauttanut ainakin 1000 poliittista vankia ja lisännyt sananvapautta, saanut aikaan rauhansopimuksen Eritrean kanssa ja mm. aikeissa yksityistää monia valtionyhtiöitä. Vauhti on jopa niin reipas, että monet kansainväliset toimijat alueella saavat tehdä parhaansa pysyäkseen perässä.  

20181106_095024.jpg

Ennen muuta Etiopia jäi mieleen ystävällisten ihmisten, iloisten lasten ja huikeiden vuoristomaisemien maana. Vaikka kehitystä tarvitaan, toivottavasti aito etiopialainen elämänmeno saa säilyä. Oli ilo tutustua maahanne! Amasakinalu, kiitos paikallisille ja kiitos lähetystön väelle!

20181104_142009.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Lupaava maakuntagallup

Sunnuntai 21.10.2018 klo 22.10

Keskisuomalainen julkaisi lauantaina ensimmäisen maakunnallisen eduskuntavaaligallupin tulokset. Siinä oli paljonkin mielenkiintoista, mutta erityisen kiinnostavat asetelmat se antoi Kristillisdemokraateille. Gallup näytti 6,1 % kannatusta, missä on yli prosentin kasvu edellisiin eduskuntavaaleihin. Näillä lukemilla kansanedustajan paikka puolueelle olisi enää noin puolentoista prosenttiyksikön päässä. Ruotsin äskettäisissä vaaleissa KD teki kovan useamman prosenttiyksikön nousun lyhyessä ajassa.

Kumpikin meistä tähän mennessä nimetyistä ehdokkaista eli itseni lisäksi Tomi Kuosmanen oli myös saanut mainintoja niiden joukossa, joita ihmiset ajattelisivat voivansa äänestää.

Gallup on aina toki vain gallup ja virhemarginaalitkin suuret tässä vaiheessa. Selvää kuitenkin on se, että Kristillisdemokraattien on mahdollista paikka saavuttaa. Se innostaa entisestään ahkeraan vaalityöhön ja hyvään kisaan. Kristillisdemokraatit on luotettava, rakentava ja kestäville arvoille pohjautuva valinta. Tehdään siitä totta!

Myös sinä voit tulla mukaan tukiryhmääni ilmoittautumalla osoitteeseen marika.vaalit@gmail.com. Vaalipäällikköni Sirpa Arposuo kokoaa tiimiä ja saat tietoa siitä, miten voit olla mukana kampanjassa. Kohti 14.4.2019!

Kommentoi kirjoitusta.

Ora et labora

Maanantai 15.10.2018

Päätös lähteä kansanedustajaehdokkaaksi oli tällä kertaa hyvin pitkän harkinnan tulos. Kun on useamman kerran jo ollut kisassa mukana, on syytä kysyä sekä itseltään että muilta, onko ehdokkuus edelleen motivoiva ja toivottu asia. Jälkimmäistä tuntui olevan ilmassa lisääntyvässä määrin.

Ennen muuta halusin kuitenkin pyytää asiaan johdatusta yläkerrasta. Se voi jonkun korvaan kuullostaa oudolta, mutta olen havainnut, että vanha viisaus: Ora et labora - rukoile ja työtä tee, on sangen viisas ohje. Ja vieläpä tässä järjestyksessä. Ei, en kuullut ääntä taivaasta enkä nähnyt ilmestyksiä asian tiimoilta, mutta koin kyllä lopulta vahvaa kehotusta lähteä mukaan. Vaikka ehdokas omat kykynsä ja persoonansa antaakin käyttöön, on kyse loppuviimein vähän isommasta asiasta kuin minusta tai minun ehdokkuudestani. Olen tekemässä töitä sen eteen, että Keski-Suomestakin saataisiin kristillisdemokraattien edustaja Arkadianmäelle edustamaan niitä arvoja, joita pidämme kestävinä ja tekemään töitä niin Keski-Suomen kuin koko Suomenkin eteen. Se edellyttää myös lujasti tuota jälkimmäistä osaa kehotuksessa, työn tekoa. Jos kansa sitten lopulta niin päättää, tuo edustaja saadaan. Se voin olla minä tai joku toinen.

Ja mitä tulee tuohon motivaatioon, on se noussut sitä mukaa kuin päätöskin kypsyi. Olen innolla mukana ja kantava motto on Ora et labora!

 

Kommentoi kirjoitusta.

Miten olisi kiitospäivä?

Torstai 9.11.2017 klo 22.19

Ameriikan tuontitavarana Suomessa on alettu viettää marraskuussa Halloween -juhlaa, jossa kuolemasta tehdään jonkinlainen karnevaali kurpitsoiden ja luurankojen kera. Se ei ole kuinka ollakaan erityisemmin innostanut.  

Paljon mieluummin olisin nähnyt Suomeen rantautuvan Kiitospäivän. Sekin sijoittuu marraskuulle, pimeän keskelle. Rapakon takana syödään kalkkunaa ja kokoonnutaan yhteen kiitollisuuden merkeissä. Vaikka toivottavasti joka päivä löytyy kiitoksen aihetta, olisi aika hienoa myös yhdessä jakaa, mistä on kiitollinen ja juhlistaa sitä. Samalla olisi tilaisuus antaa kiitos niin Jumalalle kuin toinen toisellemme niistä monista asioista ja ihmisistä, joita elämäämme on suotu.

Ja mitä marraskuun alkuun tulee, löytyy sieltä myös pyhäinpäivä. On hyvä, että kerran vuodessa on päivä, jolloin tavallaan kollektiivisesti muistetaan edesmenneitä ja todetaan, ettei heitä ole unohdettu. Tapoja on monia, mutta ajatus tärkein.

Tänään kiitän terveydestä, työpaikasta, 100-vuotiaasta kotimaasta ja sen rakentajista,  ystävistä sekä edesmenneistä vanhemmista. Kiitollista marraskuuta!

  

Kommentoi kirjoitusta.

Ikäihmiset tarvitsevat tukea liikkumiseen

Sunnuntai 8.10.2017 klo 12.34

Jyväskylässä kuten monessa muussakin kaupungissa painotetaan yhä enemmän ikäihmisten kotona asumista tarvittaessa kotipalveluluiden turvin. Tähän liittyy monia turvattomuuteen ja yksinäisyyteen liittyviä kysymyksiä, mutta myös liikkumisen mahdollistaminen. Sekä fyysisen että psyykkisen vireyden kannalta olisi tarpeen, että ikäihmiset pääsisivät vointinsa mukaan edes joskus liikkumaan niin ulkoilmassa kuin haluamissaan muissa paikoissa.

Liikkumisen järjestämiseen on monia mahdollisuuksia. Ensisijaiset välineet ovat toki läheisten apu, joukkoliikenne ja erityisesti palveluliikenne, joka monessa tapauksessa toimii hyvin. Palveluliikennekään ei kuitenkaan aina auta, jolloin tarvittaisiin muita ratkaisuja. Kaupungin kustantamien matkojen saaminen ikäihmisille on tällä hetkellä hyvin rajallista, vaikkakin sosiaalihuoltolaki tarjoaa tähän erilaisia mahdollisuuksia. Saattajapalvelu tai vaikka muutamatkin kustannetut matkat kuukaudessa voisivat tulla kyseeseen. Myös luovia uusia ratkaisuja olisi syytä pohtia. Ikäihmisten määrän lisääntyessä asia koskettaa varsin laajaa joukkoa henkilöitä. Asia ei ole siinä mielessä helppo ratkaista, että kyse olisi myös taloudellisesti merkittävästä panostuksesta, mutta sillä voisi olla myös ennaltaehkäisevää vaikutusta muihin kuluihin.  

Yhtä lailla tärkeää olisi mahdollisuus ulkoiluun. Siinä uskon vapaaehtoistyössä olevan vielä suuren käyttämättömän potentiaalin, vaikkakin jonkun verran asiaa on jo pidetty esillä ja ulkoiluystäviä löytynyt. Mitä jos taloyhtiöissä voitaisiin rohkeammin luoda suhteita naapureihin ja tarjota ikäihmisille ulkoiluseuraa ja kenties muutakin pientä apua? Voisivatko palvelutalot pitää aika ajoin avointen ovien päiviä ja yhdessä asukasyhdistysten kanssa innostaa alueen asukkaita ryhtymään ulkoiluystäväksi tai muuten ystäväksi palvelutalon asukkaalle? Itselläni on ollut ilo käydä ulkoilemassa tai juttelemassa 92-vuotiaan palvelutalossa asuavan rouvan kanssa 1-2 viikon välein ja toinen henkilö käy myös häntä samoissa merkeissä tapaamassa. Aikataulut ovat muotoiltavissa kunkin mahdollisuuksien mukaan. Otetaan yhteisöllisyys tässäkin mielessä voimavaraksi!

Kotona asuminen tarvitsee tuekseen muun ohella erilaisia liikkumista tukevia palveluita, jotka tukevat ikäihmisten toimintakykyä, antavat mielenvirkeyttä ja ehkäisevät yksinäisyyttä. Näihin on etsittävä ratkaisuja niin vapaaehtoispohjalta kuin kaupungin järjestäminäkin.

Kommentoi kirjoitusta.

Kannattaako äänestää?

Keskiviikko 5.4.2017 klo 22.24

Moni miettii, kannattaako vaaleissa äänestää. Vastaukseni on ehdottomasti kyllä - riippumatta siitä, ketä äänestät. Jokaisella meistä täysi-ikäisistä on täsmälleen yhtä paljon vaikutusmahdollisuuksia - yksi ääni, eikä tuota ääntä voi kukaan muu käyttää. Sen käyttämättä jättäminen toisaalta tarkoittaa, että silloin toiset päättävät siitä, ketkä henkilöt oman kuntamme asioista päättävät.

Kuntavaaleissa valitaan päättäjiä, jotka päättävät hyvin arkisista meitä jokaista koskettavista asioista: kouluista, kaavoituksesta, kirjastoista, liikuntapaikoista, ympäristöön liittyvistä ratkaisuista, kaupungin kehittämisestä, elinkeinopolitiikasta jne.  Ei siis ole aivan samantekevää, mitä näistä asioista päätetään. Toisaalta kuntavaaleissa on hyvin suurella joukolla realistiset mahdollisuudet tulla valituksi, mutta tuo valinta voi olla muutamastakin äänestä kiinni.

Jos et vielä ole ääntäsi antanut, älä missaa tilaisuuttasi 9.4. Arvosta ääntäsi ja käytä sitä!

Ja kiitos kaikille, jotka olette äänestäneet tai tulette äänestämään!

Kommentoi kirjoitusta.

Kuluneen valtuustokauden arviointia

Maanantai 20.2.2017 klo 20.05

Viime kuntavaalien alla kirjoitin tavoitteistani seuraavasti:

"Vaalit käydään tilanteessa, jossa sekä kuntien että maailman talous elää haastellisia aikoja. Kuntapolitiikan olennaisin kysymys onkin, miten saada turvattua peruspalvelut ja kuntien elinvoimaisuus tiukan talouden keskellä? 

Tärkeimmät teemani vaaleissa ovat seuraavat:

  • peruspalveluiden kuten terveyspalveluiden sekä lasten ja vanhusten palveluiden turvaaminen
  • ennaltaehkäisyn edistäminen ja pahoinvoinnin vähentäminen
  • kuntatalouden tasapainottaminen

Nämä voisi tiivistää myös seuraaviin lauseisiin: Peruspalvelut ja budjetti balanssiin! Ennaltaehkäisyn asialla!

Niukkenevat rahat tulisi käyttää mahdollisimman viisaasti ja miettiä, mitä kustakin ratkaisusta seuraa. Näin ollen järkevää taloudenhoitoa on ehkäistä ennalta kaikkea sellaista, mikä kuluja aiheuttaa kuten päihdeongelmia ja tarjota varhaista tukea ennen kuin asiat paisuvat suuremmiksi. Tällaisia ovat esim. matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu. Myös liikunnalla on olennainen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä. Haluan edistää myös yhteisöllisyyttä voimavarana. Tarvitsemme sekä arkista uuslähimmäisyyttä että yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Kireä kuntatalous tarkoittaa kuitenkin myös sitä, ettei meillä välttämättä ole varaa kaikkeen siihen mihin ennen on ollut. Palveluverkkoa joudutaan todennäköisesti tarkastelemaan, mutta silloin on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden ryhmien palveluihin, joiden liikkuminen on vaikeampaa. Harvemmin tarvittavat palvelut voivat olla vähän kauempanakin kuin hyvin usein tarvittavat. Matka ei saisi muodostua myöskään taloudelliseksi esteeksi kenellekään.

Kuntatalouden tasapainottaminen edellyttää paitsi menokuria myös tulojen ja työllisyyden kasvattamista. Tässä yrittäjät ovat keskeisessä roolissa. Kaupungin elinkeinopolitiikan tulisikin pitää sisällään yritysystävällisiä ratkaisuja ja viisasta hankintapolitiikkaa."

Voin ilokseni todeta, että kaupungin talous on nyt saatu tasapainoon asetetun tavoitteen mukaisesti. Lisävelkaantuminen on katkaistu ja vuosikate kattaa poistot. Tämän eteen on tehty paljon töitä laajalla rintamalla, mutta myös itse olen aktiivisesti toiminut sen hyväksi kaupunginhallituksessa. Toki hyvää taloudenpitoa on jatkettava myös tästä eteenpäin.

Positiivista on myös se, että kaiken tämän keskellä peruspalvelut on pystytty pitämään suurimmaksi osaksi hyvällä tasolla ja joitakin jopa parannettua. Esim. Tikkakosken ja Säynätsalon terveyspalvelut on saatu hyvälle tasolle. Tiukkuuttakin on kuitenkin jouduttu jakamaan ja olisikin hyvä, että niin koulujen resursseja kuin auttavia käsiä voitaisiin jonkin verran lisätä.

Työtä ja ponnisteluja on jatkettava pahoinvoinnin vähentämiseksi ja erityisesti työttömyyden alentamiseksi, jossa ei ole päästy riittävästi eteenpäin.     

Kuluneen valtuustokauden kannalta merkittävää on myös isojen kaupunkikehitysalustojen käynnistyminen. Näitä ovat mm. Kankaan uuden asunto- ja työpaikka-alueen sekä Hippoksen liikunta- ja hyvinvointikeskittymän rakentuminen. Terveyden edistämistä alueella lisää myös lähelle rakentuva uusi keskussairaala. Merkittäviä askelia on otettu myös resurssiviisaan toimintatavan kehittämisessä. Mustankorkean jäteasemalle on valmistumassa biokaasun tuotantolaitos ja kaupungin jäteautot ovat siirtyneet biokaasun käyttöön.

Paljon positiivista on siis tapahtunut, mutta työtä riittää myös tuleville vuosille.

 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kuntavaalit lähestyvät - lähde mukaan!

Lauantai 22.10.2016 klo 12.31

Kuntavaalit lähestyvät huhtikuun 9. päivä 2017. Kuntavaaleissa valitaan jälleen meidän jokaisen arkeen vaikuttavien päätösten tekijöitä. Suomessa voimme iloita siitä, että demokratiamme toimii hyvin: jokaisella on vapaa mahdollisuus käydä äänestämässä ja ehdokkaita voi asettaa vapaasti puolueiden tai vaalilistojen kautta eikä vaalituloksia sormeilla. 

Paras tapa vaikuttaa on lähteä itse ehdokkaaksi, jos elämäntilanne antaa myöden. Nyt siihen on vielä hyvä mahdollisuus ja kahvipöytäkeskustelut voi kanavoida varsinaiseksi vaikuttamiseksi. Kuntavaalit ovat siitä hyvät vaalit, ettei ehdokkuus ja sitä mahdollisesti seuraava valituksi tuleminen edellytä kovin ihmeellistä kokemusta. Vastuuntuntoisuus, yhteistyökykyisyys ja kiinnostus yhteisiin asioihin vievät jo pitkälle. Lähes jokaisella on jonkinlaista kosketuspintaa kunnan palveluihin ja näkökulmaa asioihin oman ammattinsa ja elämänkokemuksensa kautta. Koulutuksen ja oppivaisen asenteen avulla saa sitten tarvittavia lisäeväitä tehtävien hoitamiseen.

Myös Jyväskylän KD on hyvässä vauhdissa ehdokkaiden asettamisessa ja nimeämme jatkuvasti lisää ehdokkaita tavoitteena monipuolinen joukko eri ikäisiä ehdokkaita. Jos sinä olet kiinnostunut lähtemään mukaan, ota rohkeasti yhteyttä marika.visakorpi@gmail.com, niin keskustellaan lisää! 

Ja joka tapauksessa, ei väheksytä äänioikeutamme, vaan käytetään sitä joukolla!

Hyvää syksyn jatkoa!

Kommentoi kirjoitusta.

Kolme pointtia täydennysrakentamisesta

Maanantai 30.5.2016 klo 19.11

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn Kymppi R asumisrakentamisen suunnitelman. Erityisteemana tänä vuonna suunnitelmassa oli täydennysrakentaminen ja sen periaatteet, joista uutispalstalla lyhyt selostus. Täydennysrakentaminen on hyvä tapa hyödyntää olemassaolevaa infrastruktuuria, palveluja ja joukkoliikennereittejä sekä eheyttää kaupungirakennetta resurssiviisaasti.

Täydennysrakentamisessa on kuitenkin syytä pitää mielessä seuraavat kolme pointtia:

1) VIHERALUEET ARVOKKAITA
Viheralueet ovat kaupungin keuhkot. Olipa kyse sitten lähimetsästä, puistosta tai vihreästä pihasta, kannattaa niitä vaalia. Hektisessä elämänmenossa luonto tuo kaivattua virkistystä ja on myös ilmanlaadun kannalta merkityksellistä. Myös isommat viheralueet kuten järvien ympäristöt ja metsät ovat suuri rikkautemme, joita ei kannata pilata.

2) TIIVIYDESSÄKIN MALTTI MUKANA
Tiiviilläkin rakentamisella on rajansa. Jos rakentaminen on sen suuntaista, että vaihtoehtoina on joko katsella naapurin elämää "tosi-tv" tyyliin muutaman metrin päässä omasta ikkunasta tai laittaa verhot kiinni, ollaan ahnehdittu liikaa. Pääkaupunkiseudulla on rakentamispaineessa ajauduttu monin paikoin tavattoman tiiviiseen rakentamiseen ja Jyväskylässäkin näitä rajoja on muutamin paikoin kolkuteltu. Meillä on kyllä tilaa rakentaa niin, ettei tämä ole välttämätöntä. 

3) KYLIÄ JA HAJA-ASUTUSALUEITA EI SAA UNOHTAA
Täydennysrakentaminen kohdistuu eritysesti kaupungin keskustaan ja pääväylien varrelle. Se on ymmärrettävää, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että rakentaminen on mahdollista muuallekin. Kaikki eivät halua asua kaupunkimaisesti ja tilaa meillä kyllä riittää muuallakin. Kylien elinvoimaisuutta tukee se, että rakentamispaikkoja on saatavilla.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »