Suositukset


"Arvostan Marikan ammattitaitoa ja uskon, että se antaa hänelle laajan näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan. Uskon, että Marika paneutuu tehtäviinsä tarkasti ja myös sydämellä. Marikan kokemus kuntapolitiikasta antaa hänelle myös vahvan pohjan päätöksentekoon ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Marikaa ajatellessa tulee mieleen luotettava ja arvoihin perustava ammattilainen!" - Tiina Maria Turunen, luokanopettaja


"Marika on viimeisen päälle asiansa osaava päättäjä ja vaikuttaja. Hän tekee työtään vakaalta arvopohjalta ja suurella sydämellä. Ehdottomasti kansanedustaja-ainesta!" - Mika Suomalainen, toimitusjohtaja

"Kun ajattelen Marika Visakorpea ja Suomen eduskuntaa, mieleeni tulee Väinö Linnan klassikkoromaanin Tuntemattoman Sotilaan kuuluisat, alikersantti Rokan sanat: "Mis sie tarvitset oikei hyvää miestä. Täs siul on sellane". Rokka sanoi ne itsestään, minä voin sanoa ne hyvin perustein Marikasta!" - Timo Hakanen, varatuomari, Jyväskylä


"Haluan antaa ääneni Marikalle, koska hän on sydämellä ajatteleva aikaansaaja. Marika on tiimipelaaja, jolle heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointi on tärkeää. Lapset, vanhukset, koulutus ja kestävä kehitys - näillä alueilla riittää Suomessa työtä tekijöille. Sellaisille, kuin Marika." - Mikko Vario, luokanopettaja, Jyväskylä


"Suositan tätä lakinaista eduskuntaan. Marikalla on 13 vuoden monialainen kokemus kaupungin päättäjänä. Hän ajaa oikeudenmukaisuutta jo ammattinsa puolesta. Marika on sitoutunut lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointiin." - Merja Kiiski, KM, luokanopettaja, erityiskasvatuksen asiantuntija


"Marika Visakorpi on monipuolinen vaikuttaja. Hänellä on pitkä kokemus sekä kunnallispolitiikassa että muissa poliittisissa luottamustehtävissä. Arvostan suuresti hänen pyrkimystään rakentaa sellaista Suomea, jossa annetaan arvoa toinen toisensa kunnioittamiselle, kestävälle kehitykselle, työlle ja yritteliäisyydelle ja jossa pidetään huolta niin taloudesta kuin heikommassa asemassa olevista. Eduskuntatyössä tarvitaan Marikan kaltaista lakiasiain ammattilaista ja Marika on juuri sellainen henkilö. Marikaan voi luottaa. Äänestän häntä, äänestä sinäkin." -Tarja Hiltunen, kasvatustieteiden tohtori ja läheistyön kehittäjä


"Marikalla on pitkälti kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hänen ammattitaitonsa lakiasioissa antaa vahvan pohjan eduskuntatyöhön. Asiat hoituvat Marikan pitkäjänteisellä ja päämäärätietoisella työskentelyotteella. Päätöksiä tehdessä hän osaa ajatella laaja-alaisia pitemmän aikavälin vaikutuksia. Hän on loistava järjen käyttäjä, jolla kuitenkin sydän on inhimillisyyttä täynnä. Olen vakuuttunut Marikan tavoista toimia yhteiseksi hyväksi. Valintani on numero 81. - Sirpa Arposuo, toimistosihteeri, Jyväskylä

"Kyllä nyt olisi jo aika Marikan nousta eduskuntaan. Politiikassa on hyväntahtoisia touhottajia, itsekkäitä omaneduntavoittelijoita ja joitain sekä kunnollisia että päteviä ihmisiä, ja Marika kuuluu ehdottomasti tähän viimeiseen ryhmään. Hän on niitä harvoja, jotka takuulla tuottavat työpanoksellaan yhteistä hyvää.
Marikalla on potentiaalia tulla todelliseksi politiikan raskassarjalaiseksi. Sitä ei voi kaikista ehdokkaista sanoa."
- Lari Kemiläinen, freelancer, Kannonkoski


"Olen tuntenut Marikan jo parinkymmenen vuoden ajan. Tiedän hänen olevan oikeudenmukainen, rehellinen ja lämminsydäminen. Marika on kerryttänyt tärkeää kokemusta paikallispolitiikasta ja työnsä puolesta hän tuntee hyvin lain kiemurat. Hän on tottunut perehtymään asioihin ja pitämään asiallisia puheenvuoroja. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Marika olisi hyvä kansanedustaja." - Rosi Blad, luokanopettaja, Jyväskylä