Jyväskylän KD:n kannanotto ikäihmisten liikkumisen tukemisesta

Share |
06.10.2017

Jyväskylän Kristillisdemokraattien vuosikokouksen kannanotto 5.10.17
Ikäihmiset tarvitsevat liikkumista tukevia palveluita
Ikäihmisten hoito painottuu yhä enemmän kotihoitoon. Tämä tarvitsee tuekseen toimia, jotka tukevat heidän toimintakykyään ja liikkumismahdollisuuksiaan sekä virkistävät mieltä ja ehkäisevät yksinäisyyttä. Sinänsä varsin hyvin toimiva joukko- ja palveluliikenne ei kaikissa tapauksissa ole avuksi ja matkojen saaminen muutoin on ikäihmisille Jyväskylässä hyvin rajoitettua. Jyväskylän Kristillisdemokraatit katsovat, että kaupungin tulisi kehittää ja järjestää ikäihmisten liikkumista tukevia palveluita laajemmin, mihin sosiaalihuoltolakikin tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia kuten saattajapalvelua ja kustannettuja matkoja. Myös uusia tapoja olisi mahdollista kehittää.
Yhtä lailla tärkeää on myös ulkoilumahdollisuus. Omaehtoisessa tai ohjatussa vapaaehtoistyössä on löydettävissä merkittävää potentiaalia ikäihmisten ulkoilun ja muunkin liikkumisen avuksi, kun vaan tekijät ja tarvitsijat löytävät toisensa. Voisivatko palvelutalot esim. pitää joskus avoimia ovia lähiseudun asukkaille, jotta kynnys ulkoiluystävän löytymiseen madaltuisi? Vanhusten viikko on hieno asia, mutta moni meistä voi olla avuksi myös sen jälkeen.
06.10.2017Marikasta Jyväskylän KD:n puheenjohtaja
06.10.2017Jyväskylän KD:n kannanotto ikäihmisten liikkumisen tukemisesta
25.09.2017Valtuusto hyväksyi Harjun ja Urheilutien kaavat
02.09.2017KD:n toinen varapuheenjohtaja Jyväskylästä
31.08.2017KD:n edustus kaupungin luottamustehtävissä
17.08.2017Mustankorkea avasti biokaasun tankkausaseman
29.05.2017Jyväskylän KD:n ehdokkaat luottamustehtäviin
28.05.2017Uuden valtuustokauden puheenjohtajat ja kaupunginhallitus
10.04.2017Ehdokaskohtaiset tulokset
27.03.2017Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös ennakoitua parempi

Siirry arkistoon »