Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa

Share |
11.12.2017

Kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa keskusteltiin muun ohella hyvinvointikertomuksen pohjalta tehdystä hyvinvointisuunnitelmasta. Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on muun ohella edistää asukkaidensa hyvinvointia. Näin ollen hyvinvoinnista puhuttaessa ollaan kunnan tehtävien ja kuntalaisten kannalta asian ytimessä. Hyvinvointikertomuksessa erityiseksi huolenaiheiksi nousivat yksinäisyys ja eriarvoisuuden lisääntyminen. Myös päihdeongelmien sekä lastensuojelun palvelutarpeiden kasvu aiheuttavat huolta. 

Valtuusto kävi asiasta hyvän keskustelun, jossa käsiteltiin monia hyvinvoinnin edistämisen keinoja ja hyvinvoinnin mittareiden kehittämistä. Mia Puolimatka (kd) kiinnitti huomiota vammaisten asemaan ja siihen, että laajempi vammaisia koskeva suunnitelma tulisi päivittää ja ottaa osaksi hyvinvointisuunnitelmaa. Marika Visakorpi (kd) nosti esiin koulukiusaamisen ja sen, että ehkäisyn kannalta olennaista on vahvistaa toinen toista kunnioittavaa, ystävällistä ja kannustavaa kanssakäymistä kaiken kiireenkin keskellä. Edelleen hän korosti päihteidenkäytön ehkäisemisen tarpeellisuutta kun jatkossa laaditaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa.  

10.10.2018Jyväskylän KD:n johtokunta valittu - Marika jatkaa puheenjohtajana
05.10.2018Marika ehdolle eduskuntaan
15.02.2018Ystävänpäivänä ilahduttamassa saattohoito-osastolla
08.01.2018KD väkeä Sote-aivoriihessä
11.12.2017Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa
27.11.2017Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin
30.10.2017Verot ennallaan
30.10.2017Ryhmäpuheenvuoro budjetin lähetekeskustelussa
30.10.2017Aloite lapsi- ja pakkotyön kitkemisestä hankinnoissa
06.10.2017Marikasta Jyväskylän KD:n puheenjohtaja

Siirry arkistoon »