Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa

Share |
11.12.2017

Kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa keskusteltiin muun ohella hyvinvointikertomuksen pohjalta tehdystä hyvinvointisuunnitelmasta. Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on muun ohella edistää asukkaidensa hyvinvointia. Näin ollen hyvinvoinnista puhuttaessa ollaan kunnan tehtävien ja kuntalaisten kannalta asian ytimessä. Hyvinvointikertomuksessa erityiseksi huolenaiheiksi nousivat yksinäisyys ja eriarvoisuuden lisääntyminen. Myös päihdeongelmien sekä lastensuojelun palvelutarpeiden kasvu aiheuttavat huolta. 

Valtuusto kävi asiasta hyvän keskustelun, jossa käsiteltiin monia hyvinvoinnin edistämisen keinoja ja hyvinvoinnin mittareiden kehittämistä. Mia Puolimatka (kd) kiinnitti huomiota vammaisten asemaan ja siihen, että laajempi vammaisia koskeva suunnitelma tulisi päivittää ja ottaa osaksi hyvinvointisuunnitelmaa. Marika Visakorpi (kd) nosti esiin koulukiusaamisen ja sen, että ehkäisyn kannalta olennaista on vahvistaa toinen toista kunnioittavaa, ystävällistä ja kannustavaa kanssakäymistä kaiken kiireenkin keskellä. Edelleen hän korosti päihteidenkäytön ehkäisemisen tarpeellisuutta kun jatkossa laaditaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa.  

21.01.2019Kirjoitus seksuaalirikoksista
11.01.2019Kristillisdemokraattien vaaliohjelma julkaistu
21.12.2018Puolimatka ja Dachauer ehdokkaiksi
04.12.2018Puoluevaltuusto otti kantaa kosteikkoluonnon puolesta
02.12.2018Puoluevaltuusto: Ammatilliseen koulutukseen lisäresursseja
02.12.2018Mielipidekirjoitus Taaperobonuksesta Keskisuomalaisessa
19.11.2018Marikasta piirin varapuheenjohtaja
18.11.2018Uusia ehdokkaita Keski-Suomeen
23.10.2018Vaalipäälliköksi Sirpa Arposuo
10.10.2018Jyväskylän KD:n johtokunta valittu - Marika jatkaa puheenjohtajana

Siirry arkistoon »