Huomioita ikääntyneiden palveluista ja elinkeinoasioista budjetin lähetekeskustelussa

08.11.2021

Haluan nostaa esille muutamia budjettiin liittyviä asioita koskien ikääntyneiden palveluita sekä elinkeinoyksikköä.

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Ikääntyneiden palveluissa on tehty kovasti töitä kuluneen vuoden aikana palveluiden kehittämisen ja henkilöstöresurssien riittävyyden suhteen. Yhteistyötä on tehty aktiivisesti oppilaitosten kanssa, oppisopimuksia on hyödynnetty ja hoiva-avustajia saatu lähi- ja sairaanhoitajien rinnalle. Henkilöstö on myös venynyt ja tuplavuoroja on jouduttu tekemään monessa kohtaa. Haluankin ihan ensimmäiseksi antaa ison kiitoksen KD-ryhmän puolesta tästä työstä niin henkilöstölle, lähiesimiehille kuin johdolle! On erittäin tärkeää, että rekrytointikysymysten ratkaisemiseksi on tehty toimenpidesuunnitelma.

Tulevan vuoden budjettia tarkasteltaessa on havaittavissa monia hyviä asioita kuten yhteydenottotapojen monipuolistaminen OIVA-keskukseen, kuntouttavan päivätoiminnan aukioloaikojen laajentaminen ja lähijohtamisen tukeminen. Myös toimintaterapeuttien rekrytointi kotihoitoon vaikuttaa hyvältä ja tukee varmasti toimintakyvyn ylläpitoa etenkin kun palveluiden pääpaino on edelleen kotona asumisen tukemisessa.

Ikääntyneiden määrän kasvaessa on myös tärkeää edetä hyvän asumisen vaihtoehtojen kehittämisessä kuten IHANA-hankkeessa tehdään. Kotona-asumisen ja tehostetun palveluasumisen välille tarvitaan vaihtoehtoja ja talousarviossa onkin mainittu, että ns. tavallista palveluasumista kehitetään. Kauramäkeen JVA:n kanssa yhteistyössä rakentuva senioriasumiskohde ja Kankaan monisukupolvinen talo ovat hyviä avauksia tällä sektorilla. Ilona-talot ja Senja -kortteli ovat olleet myös erinomaisia. Kaiken kaikkiaan on hyvä, ettei ikääntyneiden palveluissa ole jääty odottelemaan hyvinvointialueen tuloa, vaan asioihin halutaan etsiä ratkaisuja kaiken aikaa. Rekrytointihaasteisiin vastaamisessa tullaan tarvitsemaan myös ulkomaista työvoimaa. Se ei ole lainkaan huono asia, jos vaan kielitaito ja koulutus ovat kohdillaan. Monilla maahanmuuttajilla on todella esimerkillinen asenne ikäihmisiä kohtaan ja hyvää palautetta on tullut myös kentältä.

Ikääntyneiden palveluiden suurimmat haasteet on tunnistettu talousarviossa ja on tärkeää, että ne myös tunnistetaan päätöksenteossa.

ELINKEINOYKSIKKÖ

Työllisyyden kuntakokeilu on ollut toiminnassa jo useiden kuukausien ajan. Siirtymävaihe on vienyt odotettua pidemmän ajan, mutta odotusarvona on, että vähitellen työttömiä pystytään auttamaan entistä paremmin. Siihen nähden on outoa, ettei työmarkkinatukea saavien lukumääriin tavoitella/odoteta mitään muutosta. Tavoitteena tulisi olla, että myös ns. sakkorahojen määrää saadaan vähitellen alennettua. Kohtaanto-ongelmaa on monilla aloilla ja valmistuvien nuorten työllistymistä alueelle tulee petrata.  Yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa on tarpeen ja edelleen tulisi terävöittää opiskelijoiden osaamisen ja yritysten tarpeiden kohtaamista.

puhumassa_11_21.jpgHyvä asia on, että elinkeinoyksikön yhdeksi tavoitteeksi on asetettu paitsi kotimaisten myös kansainvälisten sijoittumisten lisääminen erityisesti kaupunkikehitysalustoilla, mitä KD ryhmä on peräänkuuluttanut pitkään.

29.11.2021KD kritisoi Israelin boikotointia vaatinutta aloitetta
29.11.2021Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 budjettiesityksen - KD:n esitys valtuuston osallistumisesta taloustalkoisiin ei menestynyt
08.11.2021Huomioita ikääntyneiden palveluista ja elinkeinoasioista budjetin lähetekeskustelussa
14.08.202115 valtuutettua: Liputuspäätös ei kohtele asukkaita yhdenvertaisesti
14.08.2021Täydennysrakentaminen puhuttaa
07.08.2021Uusi valtuusto valitsi henkilöitä luottamustehtäviin - Marikasta valtuuston 3. varapuheenjohtaja
14.06.2021KD jatkaa neljällä valtuutetulla Jyväskylässä
09.06.2021Vaalikampanja huipentuu Sari Essayhin vierailuun
29.05.2021Maakuntavaltuustoaloite biokaasun käytön turvaamiseksi
15.05.2021KD-studiossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista

Siirry arkistoon »