Näkemyksiä Jyväskylän asumisvisiosta

11.06.2024

Marika Visakorpi-Kemppainen käytti kaupunginvaltuustossa puheenvuoron Jyväskylän asumisvisiosta.

"Jyväskylän asumisvisio sisältää monia hyviä elementtejä, mutta liikkuu varsin ylätasolla.

Visio on jaettu kolmeen teemaan:

Ensimmäisen teema on ”rohkeasti monipuolinen”. Monipuolinen asuntorakentaminen on hyvä tavoite, vaihtelevathan ihmisten tarpeet, toiveet, taloudelliset resurssit ja elämäntilanteet. Kaupunkistrategiaan kirjasimme aikanaan: ”Tarjoamme erilaisia asumismahdollisuuksia vilkkaasta kaupunkikeskustasta viihtyisiin lähiöihin ja maaseutumaisempaan miljööseen.” Tämä viimemainittu seikka ei asumisvisiossa tule kovin selkeästi esille, mutta pidetään huolta siitä, että asumisvaihtoehtoja on tarjolla myös maaseutumaisemmissa miljöissä.  Ne voivat olla myös vetovoimatekijä sellaisille muualtamuuttaville, jotka kaipaavat enemmän luontoa ja tilaa ympärilleen.

Toiseen vision osaan ”Omaleimaisen elävä” sisältyy monia hyviä elementtejä: ikäystävällinen asuminen, sosiaalisesti kestävät ja yhteisölliset asuinalueet sekä kulttuuri ja liikunta osana asuinalueita. Ikäystävällisyyteen liittyy esteettömyys, mutta kuten Jasmine Repo toi äsken esille, olisi esteettömyys tärkeää myös vammaisten kannalta. Myös penkkejä tulisi olla riittävästi niin ikäihmisten kuin liikuntarajoitteisten kannalta. Ne voivat osaltaan lisätä myös asuinalueiden yhteisöllisyyttä.  

Jossain määrin rivien välistä näistä elementeistä on luettavissa myös turvallisuuden ja viihtyisyyden merkitys, jotka ovat epäilemättä useille kaupungin asukkaiden keskeisimpiä toiveita asumiseen liittyen. Varmasti viihtyisyydestäkin voi ihmisillä olla erilaisia näkemyksiä, mutta varmasti sellaiset asiat kuin puistot tai ainakin puut ja muu vihreä sekä ylipäätään hyvinhoidettu ympäristö tuovat useimmille viihtyisyyttä.

Vision kolmas teema ”Kestävästi vastuullinen” sisältää myös hyviä elementtejä kuten vanhan rakennuskannan arvostaminen, luonto, vehreys ja vesistöt vetovoimatekijöinä, yhteiskäyttö ja kiertotalous sekä rakentamisen vähäpäästöisyys.

Täydennysrakentaminen on monesti hyvin toimiva ratkaisu, mutta liiallista ahtautta tulisi välttää ja jättää myös avaria tiloja ja juurikin sitä vehreyttä. Taitaapa paljon EU:n kuuluissa, nyt käsittelyyn palautuneessa ennallistamisasetuksessakin olla korostettu yhtenä osa-alueena viheralueiden merkitystä kaupungeissa.

Asumisvisiossa onkin hyvin tiivistetty:”Monimuotoiset viherympäristöt, puistot, lähimetsät ja vesistöt, jotka koetaan Jyväskylän vahvuustekijöiksi, myös kannustavat liikkumiseen jalan ja pyörällä, luovat viihtyisyyttä sekä lisäävät hyvinvointia ja samalla sitovat hiiltä.” Visiosuosituksissa tämä ei näy yhtä selvästi.

Asumisvisio liikkuu monilta osin aika ylätasolla, mutta toivottavasti suuntaviivat realisoituvat KymppiR -suunnitelman myötä, jossa sitä on tarkoitus seurata."Marika_11.jpg 

12.06.2024Aluevaltuusto päätti palveluverkosta
11.06.2024Eurovaalit on käyty
11.06.2024Näkemyksiä Jyväskylän asumisvisiosta
04.06.2024KD nousussa gallupeissa - tiistai viimeinen ennakkoäänestyspäivä
02.06.2024KD Nuorten Arvoklubi Jyväskylässä
02.06.2024Viimeisen viikon eurovaalikierrokset
02.06.2024Katso video: Järjen ääntä Eurooppaan!
01.06.2024Eija-Riitta Korhola nousee mepiksi
30.05.2024Marika mukana Juristiuutisten eurovaali -podcastissa
29.05.2024Eurovaalien ennakkoäänestys alkoi

Siirry arkistoon »