Media

Media ja demokratia

Keskisuomalainen, mielipiteet 3.4.2007 

Vaalien myötä on aiheellisesti virinnyt jälleen keskustelu vaalijärjestelmän uudistamisesta. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 100-vuotisjuhlavaalien jälkeen olisi viimeistään aika ryhtyä korjaamaan järjestelmää demokraattisemmaksi. Tämä jos mikä kertoo myös sen, onko suurilla puolueilla todellinen halu oikeudenmukaisuuteen vai vain omien paikkojen varjeluun.

Järjestelmän ohella toinen merkittävä vaikuttaja on media. En tuntunut olevan ainoa, jota häiritsivät joidenkin tv-tenttien täysin sivuraiteille eksyneet kysymykset. Tavoitteena tuntui enemmänkin olevan nolaaminen kuin asiakysymysten puinti. Myös kolmen suurimman puolueen nostaminen keskustelujen keskiöön on omiaan vahvistamaan vallitsevaa olotilaa.

Erityisesti jäin medialta kaipaamaan analyyttista ja kriittistäkin puolueiden vaaliohjelmien vertailua. Se, jos mikä keskittyisi varsinaisiin asioihin ja auttaisi äänestäjiä ratkaisun tekemisessä. Luonnollisesti tähän olisi syytä liittää myös puolueiden käytännön toimien analysointi suhteessa ohjelmaan. Äänestäjän kuluttajansuojaa palvelisi myös sen selvittäminen, miksi puolue ei ole toiminut lupaustensa mukaisesti, vaikka on ollut hallituksessa asioita päättämässä. Monipuoluejärjestelmässä toki kompromissejakin joudutaan tekemään.

Erityisesti sanomalehdistössä on esiintynyt monenlaisia veikkauksia vaalien voittajista ja häviäjistä. Mikäli media haluaa palvella demokratiaa, olisi tällaisissa veikkauksissa oltava varsin varovainen tai vähintäänkin niiden tulisi perustua läpinäkyviin analyyseihin. Esimerkiksi Turun Sanomat ennakoi KD:n Sari Essayahin putoamista eduskunnasta, minkä seurauksena monet ennakkoäänestäneet tulivat kertomaan, että olisivat kyllä parasta ehdokasta äänestäneet, mutta kun ei ole mitään mahdollisuuksia päästä eduskuntaan. Lopputulemana oli, että Essayah jäi 58 äänen päähän kansanedustajuudesta 7734 äänellä. Voidaan kysyä, palveliko media demokratiaa?

Marika Visakorpi
Jyväskylä