Eurovaaliteemat

Kuva: Riikka Siltala

Järjen ääni Euroopassa!

Vaaliteemani kiteytyvät erityisesti seuraaviin asioihin:

  • TURVALLISUUS JA HUOLTOVARMUUS
  • EU:N SUUNTA
  • SUOMEN ASEMA
  • PYKÄLÄVIIDAKON KARSINTA
  • KESTÄVÄT ARVOTTiivistetysti nämä pitävät sisällään seuraavia ajatuksia:

TURVALLISUUS JA HUOLTOVARMUUS:

EU on perustettu aikanaan rauhanprojektina Kristillisdemokraattisten perustajiensa toimesta. Näinä aikoina korostuu jälleen yhteistyön tärkeys turvallisuudesta ja puolustuskyvystä huolehtimiseksi. Myös huoltovarmuus on turvallisuutta ja EU:n tulisikin parantaa omavaraisuuttaan esim. lääkkeiden, puolustustarvikkeiden, elintarvikkeiden ja kriittisten komponenttien tuotannossa. Tärkeää on, että EU pitää myös huolta kilpailukyvystään.

EU:N SUUNTA
Euroopan unionia tulee kehittää itsenäisten valtioiden yhteisönä eikä kohti liittovaltiota. Sen tulee palata juurilleen ja keskittyä niihin asioihin, joiden hoitamisesta yhdessä on eniten hyötyä ja jättää muu jäsenvaltioille itselleen. EU:n taloudellista valtaa tai yhteisiä velkoja ei tule lisätä.

SUOMEN ASEMA
Päätöksenteon tulee olla järkevää paitsi unionin myös Suomen kannalta. Eri maiden erilaiset tilanteet, kuten Suomen sijainti, tulee ottaa oikeudenmukaisesti huomioon eikä rangaista niitä, jotka ovat jo asiansa hyvin hoitaneet. Yhteistyötä on tehtävä etenkin sellaisten maiden kanssa, joilla on samansuuntaisia tavoitteita. Metsäpolitiikka tulee pitää jatkossakin omissa käsissämme ja kestävää maa- ja metsätaloutta pitää voida harjoittaa myös jatkossa. Kannanhoidollinen metsästys pitää järkevissä puitteissa sallia.

PYKÄLÄVIIDAKON KARSINTA
EU-lainsäädäntö on paisunut vuosien varrella ja tuottanut myös monia päällekkäisiä säädöksiä, joiden toimeenpano on hankalaa ja kallista. Ylipäätään turhaa säätelyä pitää karsia ja miettiä, onko asia hoidettavissa muulla tavoin. Mieluummin on pyrittävä asettamaan tavoitteet ja jätettävä keinoihin enemmän liikkumavaraa.

KESTÄVÄT ARVOT

Arvot ovat kaiken toiminnan pohja. Euroopan unioni on rakennettu juutalais-kristilliselle arvopohjalle ja tästä kestävästä pohjasta kannattaa pitää kiinni. EU:n tulee edistää vapautta, demokratiaa, ihmisarvon kunnioittamista, sanan- ja uskonnonvapautta, oikeusvaltioperiaatetta sekä vastuullista varojen käyttöä.