Perhepolitiikka

Keskisuomalainen 1.12.2018

TAAPEROBONUS – VALINNANVAPAUTTA KIINTIÖIDEN SIJAAN

Maanantaina julkaistu Väestöliiton perhebarometri (noin 2500
vastaajaa) oli mielenkiintoista luettavaa. Vastaajat olivat lähes yksimielisiä
siitä, että perheiden tulee saada päättää itse vapaasti ja joustavasti
perhevapaiden käytöstä. Myös vapaiden rytmittämiseen ja työaikoihin toivottiin
lisää joustoa. Niin ikään kotihoidontuki saa kyselyssä laajaa kannatusta.

Nämä toiveet poikkeavat melkoisesti monien puolueiden esittämistä
näkemyksistä. Perhevapaiden kiintiöimistä kummallekin vanhemmalle on esitetty
laajasti. Kristillisdemokraatit eivät kannata sitä, että yhteiskunta päättäisi
perhevapaiden jakautumisesta vanhempien kesken. Edellisen hallituksen aikana
olimme myös kuuden puolueen hallituksessa ainoa, joka puolusti kotihoidontukea
muiden ollessa halukkaita ajamaan sitä alas.

KD on kehittänyt oman esityksensä perhevapaiden kehittämisen
pohjaksi. Malli kulkee nimellä Taaperobonus. Sen ydin on, että raha seuraa
lasta. Ansiosidonnaisen päivärahakauden jälkeen perheelle maksettaisiin veroton
350 euron korvaus, jonka perhe voisi käyttää hoivapalvelujen ostoon tai
kotihoitoon. Mikäli lapsi olisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, tukea ei
maksettaisi. Taaperobonus toisi kaivattua valinnanvapautta ja joustavuutta
perheiden monimuotoisiin tarpeisiin. Niin ikään työsuhteista johtuvat erilaiset
tilanteet aiheuttavat joustojen tarvetta.

Lapsia ei tehdä käskemällä eikä saada aina toiveista
huolimattakaan. Perhevapaiden joustavuutta lisäämällä voimme kuitenkin osoittaa
lapsi- ja perhemyönteisyyttä.

Marika Visakorpi
kaupunginvaltuutettu (kd)
eduskuntavaaliehdokas
Jyväskylä