Perhepolitiikka

Tällä sivulla on kaksi mielipidekirjoitusta:

Kotihoidontuki lisää perheiden valinnanvapautta

Keskisuomalainen 30.1.21

Ksml uutisoi 22.1.21 puolueiden näkemyksistä kotihoidontukeen liittyen. Kristillisdemokraateille kotihoidontuki ja sen kuntalisä ovat olleet kautta aikojen tärkeinä pidettyjä asioita, joita on puolustettu niin hallituksessa kuin kunnissa lukuisia kertoja.

Kristillisdemokraattien näkemyksen mukaan lasten hoidossa on tarjottava aidosti erilaisia vaihtoehtoja joustavasti lapsen ja perheen tarpeista käsin. Vanhemmilla tulee olla aito mahdollisuus valita sopivin hoitoratkaisu perheelleen oli se sitten kotihoito, perhepäivähoito tai päiväkodissa tapahtuva varhaiskasvatus kerhotoimintaakaan unohtamatta. Kotihoidontuki tuo paitsi valinnanvapautta, myös helpottaa painetta päiväkotipaikkojen riittävyydessä. Töitä on tehtävä myös Jyväskylässä sen suhteen, että päiväkotien ryhmäkoot saataisiin pidettyä riittävän pieninä ja siten turvattua laadukas varhaiskasvatus.

Järjestelmää voitaisiin kehittää edelleen KD:n esitämällä Taaperobonus -mallilla. Siinä maksettaisiin ansiosidonnaisten äitiys- ja vanhempainpäivärahakausien päätyttyä hoitorahaa, jonka perhe voisi käyttää joko kotihoitoon tai varhaiskasvatuspalveluiden ostoon. Malli olisi yhteiskunnan kannalta kustannusneutraali. Yhdenvertaisten kouluvalmiuksien turvaamiseksi näemme tärkeänä kaikille lapsille tarjolla olevan laadukkaan esiopetuksen ja kannatamme sen laajentamista myös 5-vuotiaille.

Kaiken kaikkiaan tärkeintä on, että voimme olla tarjoamassa lapsille hyviä eväitä elämään ja tarvittaessa tukea perheille tärkeässä kasvatustehtävässä.


TAAPEROBONUS – VALINNANVAPAUTTA KIINTIÖIDEN SIJAAN

Keskisuomalainen 1.12.2018

Maanantaina julkaistu Väestöliiton perhebarometri (noin 2500
vastaajaa) oli mielenkiintoista luettavaa. Vastaajat olivat lähes yksimielisiä
siitä, että perheiden tulee saada päättää itse vapaasti ja joustavasti
perhevapaiden käytöstä. Myös vapaiden rytmittämiseen ja työaikoihin toivottiin
lisää joustoa. Niin ikään kotihoidontuki saa kyselyssä laajaa kannatusta.

Nämä toiveet poikkeavat melkoisesti monien puolueiden esittämistä
näkemyksistä. Perhevapaiden kiintiöimistä kummallekin vanhemmalle on esitetty
laajasti. Kristillisdemokraatit eivät kannata sitä, että yhteiskunta päättäisi
perhevapaiden jakautumisesta vanhempien kesken. Edellisen hallituksen aikana
olimme myös kuuden puolueen hallituksessa ainoa, joka puolusti kotihoidontukea
muiden ollessa halukkaita ajamaan sitä alas.

KD on kehittänyt oman esityksensä perhevapaiden kehittämisen
pohjaksi. Malli kulkee nimellä Taaperobonus. Sen ydin on, että raha seuraa
lasta. Ansiosidonnaisen päivärahakauden jälkeen perheelle maksettaisiin veroton
350 euron korvaus, jonka perhe voisi käyttää hoivapalvelujen ostoon tai
kotihoitoon. Mikäli lapsi olisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, tukea ei
maksettaisi. Taaperobonus toisi kaivattua valinnanvapautta ja joustavuutta
perheiden monimuotoisiin tarpeisiin. Niin ikään työsuhteista johtuvat erilaiset
tilanteet aiheuttavat joustojen tarvetta.

Lapsia ei tehdä käskemällä eikä saada aina toiveista
huolimattakaan. Perhevapaiden joustavuutta lisäämällä voimme kuitenkin osoittaa
lapsi- ja perhemyönteisyyttä.