Kaupunkisuunnittelu

Suur-Jyväskylän lehti 20.10.2010

JOHDONMUKAISUUTTA TONTTIPOLITIIKKAAN
 
Kristilliseltä koululta evättiin virkamiespäätöksellä tonttivaraus Jyvälän naapurista. Päätöstä perusteltiin mm. sillä, että hakemuksen mukaisen koulun ”mittakaava” vaikeuttaa sen sijoittamista tontille ja maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Myös julkisessa keskustelussa on korostettu viime mainittua seikkaa.
 
Päätöksentekomenettely on valitettavasti kuitenkin epäjohdonmukainen ja siksi kritiikille altis. Koululle oli tarjottu nimenomaan kaupungin toimesta useita tonttivaihtoehtoja, joista he päätyivät jatkamaan suunnittelua Jyvälän viereiselle tontille. Virkakoneistoa pidettiin hyvin ajan tasalla arkkitehtisuunnittelun ja muun valmistelun kuluessa. Tonttivaraushakemuksessa esitetty rakennus tehtiin kaavan mukaiseksi – rajoiltaan jopa sen alle - ja pyrittiin suunnittelemaan nimenomaan myös miljöö huomioon ottaen, kuten luonnollisesti tuleekin.
 
Merkillisintä asiassa on se, että ensin samainen virkakoneisto tarjoaa kyseistä tonttia vaihtoehdoksi koululle, mutta päätöksenteon koittaessa toteaakin, ettei koulu tontille passaa, ei edes kaavan mukaisena. Tämä antaa erittäin epäloogisen kuvan kaupungin toiminnasta. Herää kysymys, miksi tonttia alun alkaen edes tarjottiin? Tai olisiko ollut korrektia ilmaista jossain vaiheessa, että mittakaavassa on joku ongelma, vaikka rakennus kaavan mitat täyttääkin? Kun tontille aikanaan on rakennusoikeutta kaavoitettu, on jo harkittu, ettei miljöö siitä mene pilalle. Tonttivaraus ei siltikään ole sama kuin rakennuslupa, joka kulloinkin tulee erikseen pohdittavaksi ja jossa esim. sopivuutta ympäristöön voidaan vielä tarkentaa. Pidän itsekin tärkeänä miljöön huomioon ottamista, muttei lisärakentaminen automaattisesti tarkoita miljöön tuhoamista.
 
Liikuntatilojen puutteeseen viittaaminen on sekin erikoista, koska tälläkin hetkellä koulu hoitaa liikuntatunnit sujuvasti eri pisteissä ja vastaa siitä ministeriöön.
 
Virkakoneistossa tehtyjen ratkaisujen on oltava johdonmukaisia, koskivatpa päätökset sitten yksityisiä henkilöitä, yrityksiä tai muita tahoja. Kestäviä perusteluja on lupa odottaa myös poliittisesti valitulta lautakunnalta, joka saa asian käsiteltäväkseen oikaisuvaatimuksen johdosta.
 
Marika Visakorpi
kaupunginvaltuutettu (kd.)