Kuntavaalit 2017

Kuluneen valtuustokauden suurin saavutus on ollut Jyväskylän talouden saaminen tasapainoon. Tähän pääsemiseksi on jouduttu pitämään menokuria, mutta palvelut on kuitenkin pystytty säilyttämään hyvällä tasolla. Kaupungissa on myös meneillään voimakas kehittämisen aika: on syntymässä työpaikkoja, asuinalueita ja liikuntamahdollisuuksia aivan uudenlaisilla malleilla erityisesti Hippoksen ja Kankaan alueille. Resurssiviisautta eli luonnonvarojen ja tuotteiden viisasta käyttöä on edistetty monin tavoin. Tänä vuonna nousee esim. Mustankorkean yhteyteen biokaasun tuotantolaitos, jota pääsevät käyttämään myös kaupungin kilpailuttamat jäteautot.

Haasteitakin vielä jää ja niihin haluan vaikuttaa. Työttömyys ei ole laskenut niin paljon kuin pitäisi ja sen eteen on tehtävä edelleen töitä. Hoitavia käsiä soisi olevan vähän enemmän terveys- ja hoivapalveluissa ja Koulutuskuntayhtymän lukiolaisten kurssitarjotin on supistunut ja ryhmät kasvaneet liikaa. Kaupungin on välttämätöntä puuttua asiaan. Myös muiden koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina.

Haluan myös edistää yhteisöllisyyttä yksinäisyyden voittamiseksi mm. mahdollistamalla yhteisöllisiä asumisratkaisuja.
Palvelut ja virkistysalueet on pidettävä kohtuudella kaikkien saavutettavissa ja varjeltava sitä luontoa, joka lähellämme on.

Kuntatalous on jatkossakin pidettävä tasapainossa. Tässä tärkeässä roolissa on myös elinkeinopolitiikka, jonka kehittäminen on lähtenyt hyvään vauhtiin. Se tarkoittaa mm. yritysystävällisiä ratkaisuja ja viisasta hankintapolitiikkaa. Kaupungillamme on myös suuri potentiaali kasvaa matkailukohteena.

Jyväskylä on hyvä paikka asua ja elää. Olen valmis sitä edelleen kehittämään yhdessä muiden kanssa.