Kuntavaalit 2021

Olen saanut toimia jo neljä kautta kaupunginvaltuutettuna ja sekä oppia monenlaista että vaikuttaa moniin asioihin.

Erityisesti sydäntäni lähellä ovat olleet ja edelleen ovat ikäihmisten ja lasten asiat. Hyvien eväiden ja tuen tarjoaminen lapsille ja nuorille riittävä

n ajoissa on aivan keskeinen asia heidän kasvunsa ja hyvinvointinsa kannalta. Ikäihmisten määrän kasvaessa tarvitsemme monipuolisempia asumisratkaisuja ja toimintakykyä tukevaa toimintaa. Ikäihmiset ovat myös suuri voimavara ja aktiivinen joukko kaupunkilaisia.

Monenlainen ennaltaehkäisevä toiminta sekä palveluiden tuottaminen asiakasystävällisesti toimialarajatkin ylittäen ovat asioita, joita haluan edistää. Haluan tehdä töitä myös sen eteen, että päihdeongelmat voisivat vähentyä, mikä on sekä taloudellisesti että etenkin inhimillisesti tärkeä asia. Ei sovi unohtaa myöskään muita heikommassa asemassa olevia kuntalaisia.

Jotta kunta voisi huolehtia kuntalaisten palveluista, on talouden oltava tasapainossa. Kaikkea ei ole mahdollista saada ja säästöjäkin joudutaan välillä tekemään. Ne on tehtävä silloin huolella harkiten, erityisesti ratkaisujen vaikutuksia punniten. Ennen muuta tulopohjaa tulee vahvistaa huolehtimalla kunnan elinvoimaisuudesta. Yrityspalveluiden tulee toimia sujuvasti ja houkutella myös uusia yrityksiä kaupunkiin. Elinvoimaisuus merkitsee myös virkistystä ja hyvinvointia luovia liikunta- ja kulttuuripalveluita. Arvostan myös viihtyisää kaupunkiympäristöä ja lähiluontoa.

En epäröi tuoda näkemystäni esille ja tehdä myös esityksiä, mutta haluan toimia rakentavasti ja yhteistyökykyisesti. Pääasia ei ole tuoda itseään esille vaan edistää tärkeiksi koettuja asioita. Juristin koulutuksesta on ollut monessa tilanteessa paljon hyötyä myös luottamustehtävissä.

Olen Kristillisdemokraatti ja arvopohjani on kristillinen. Tämän arvpohjan ytimessä ovat vastuullisuus, välittäminen ja ihmisarvon kunnioittaminen. Ne ovat arvoja, jotka ovat vakaita ja kestäviä ja joiden varaan on hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa.

Jyväskylä on hyvä paikka asua ja elää. Olen valmis sitä edelleen kehittämään yhdessä muiden kanssa, mikäli siihen kannatusta saan. ��