Kuluneen valtuustokauden arviointia

Share |

Maanantai 20.2.2017 klo 20:05


Viime kuntavaalien alla kirjoitin tavoitteistani seuraavasti:

"Vaalit käydään tilanteessa, jossa sekä kuntien että maailman talous elää haastellisia aikoja. Kuntapolitiikan olennaisin kysymys onkin, miten saada turvattua peruspalvelut ja kuntien elinvoimaisuus tiukan talouden keskellä? 

Tärkeimmät teemani vaaleissa ovat seuraavat:

  • peruspalveluiden kuten terveyspalveluiden sekä lasten ja vanhusten palveluiden turvaaminen
  • ennaltaehkäisyn edistäminen ja pahoinvoinnin vähentäminen
  • kuntatalouden tasapainottaminen

Nämä voisi tiivistää myös seuraaviin lauseisiin: Peruspalvelut ja budjetti balanssiin! Ennaltaehkäisyn asialla!

Niukkenevat rahat tulisi käyttää mahdollisimman viisaasti ja miettiä, mitä kustakin ratkaisusta seuraa. Näin ollen järkevää taloudenhoitoa on ehkäistä ennalta kaikkea sellaista, mikä kuluja aiheuttaa kuten päihdeongelmia ja tarjota varhaista tukea ennen kuin asiat paisuvat suuremmiksi. Tällaisia ovat esim. matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu. Myös liikunnalla on olennainen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä. Haluan edistää myös yhteisöllisyyttä voimavarana. Tarvitsemme sekä arkista uuslähimmäisyyttä että yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Kireä kuntatalous tarkoittaa kuitenkin myös sitä, ettei meillä välttämättä ole varaa kaikkeen siihen mihin ennen on ollut. Palveluverkkoa joudutaan todennäköisesti tarkastelemaan, mutta silloin on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden ryhmien palveluihin, joiden liikkuminen on vaikeampaa. Harvemmin tarvittavat palvelut voivat olla vähän kauempanakin kuin hyvin usein tarvittavat. Matka ei saisi muodostua myöskään taloudelliseksi esteeksi kenellekään.

Kuntatalouden tasapainottaminen edellyttää paitsi menokuria myös tulojen ja työllisyyden kasvattamista. Tässä yrittäjät ovat keskeisessä roolissa. Kaupungin elinkeinopolitiikan tulisikin pitää sisällään yritysystävällisiä ratkaisuja ja viisasta hankintapolitiikkaa."

Voin ilokseni todeta, että kaupungin talous on nyt saatu tasapainoon asetetun tavoitteen mukaisesti. Lisävelkaantuminen on katkaistu ja vuosikate kattaa poistot. Tämän eteen on tehty paljon töitä laajalla rintamalla, mutta myös itse olen aktiivisesti toiminut sen hyväksi kaupunginhallituksessa. Toki hyvää taloudenpitoa on jatkettava myös tästä eteenpäin.

Positiivista on myös se, että kaiken tämän keskellä peruspalvelut on pystytty pitämään suurimmaksi osaksi hyvällä tasolla ja joitakin jopa parannettua. Esim. Tikkakosken ja Säynätsalon terveyspalvelut on saatu hyvälle tasolle. Tiukkuuttakin on kuitenkin jouduttu jakamaan ja olisikin hyvä, että niin koulujen resursseja kuin auttavia käsiä voitaisiin jonkin verran lisätä.

Työtä ja ponnisteluja on jatkettava pahoinvoinnin vähentämiseksi ja erityisesti työttömyyden alentamiseksi, jossa ei ole päästy riittävästi eteenpäin.     

Kuluneen valtuustokauden kannalta merkittävää on myös isojen kaupunkikehitysalustojen käynnistyminen. Näitä ovat mm. Kankaan uuden asunto- ja työpaikka-alueen sekä Hippoksen liikunta- ja hyvinvointikeskittymän rakentuminen. Terveyden edistämistä alueella lisää myös lähelle rakentuva uusi keskussairaala. Merkittäviä askelia on otettu myös resurssiviisaan toimintatavan kehittämisessä. Mustankorkean jäteasemalle on valmistumassa biokaasun tuotantolaitos ja kaupungin jäteautot ovat siirtyneet biokaasun käyttöön.

Paljon positiivista on siis tapahtunut, mutta työtä riittää myös tuleville vuosille.

 

 

 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini