Puoluevaltuusto otti kantaa kosteikkoluonnon puolesta

Share |
04.12.2018

KD:n puoluevaltuusto 1.12.18

KOSTEIKKOLUONNON HYVINVOINTIIN TULEE PANOSTAA

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä suurelle joukolle Suomessa pesiviä ja Suomen kautta muuttavia lintulajeja. Suomessa pesivien sorsalintujen määrä on kuitenkin vähentynyt ja peräti puolet sorsalintulajeista sekä lähes puolet kahlaajalajeista on arvioitu uhanalaisiksi. Tämä on seurausta niiden elinympäristöjen heikkenemisestä muun muassa rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena. Erityisen heikko tilanne on sisämaan suojelluilla lintuvesillä, joilla on tärkeä merkitys myös luontoharrastajille, matkailulle ja metsästykselle.

Useat esimerkit sekä kotimaasta että ulkomailta osoittavat, että kosteikkojen elinvoimaisuus voidaan palauttaa hyvin suunnitelluilla ja mitoitetuilla toimenpiteillä. Tällaisiksi ovat osoittautuneet esim. rannat avoimina pitävä laidunnus, veden pinnan nosto ja hoitokalastus. Maatalousympäristöön tehtävillä kosteikoilla voidaan myös vähentää merkittävästi pelloilta vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Kosteikkojen perustaminen tai ennallistaminen on myös ilmastoteko, sillä kosteikkoekosysteemit ovat tutkitusti tehokkaita hiilinieluja.

Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä, että vesi- ja rantalintukantojen sekä muun kosteikkoluonnon hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota, ja edellyttää valtiota osoittamaan riittävän rahoituksen kosteikkojen hyvän tilan palauttamiseksi.

04.12.2018Puoluevaltuusto otti kantaa kosteikkoluonnon puolesta
02.12.2018Puoluevaltuusto: Ammatilliseen koulutukseen lisäresursseja
02.12.2018Mielipidekirjoitus Taaperobonuksesta Keskisuomalaisessa
19.11.2018Marikasta piirin varapuheenjohtaja
18.11.2018Uusia ehdokkaita Keski-Suomeen
23.10.2018Vaalipäälliköksi Sirpa Arposuo
10.10.2018Jyväskylän KD:n johtokunta valittu - Marika jatkaa puheenjohtajana
05.10.2018Marika ehdolle eduskuntaan
15.02.2018Ystävänpäivänä ilahduttamassa saattohoito-osastolla
08.01.2018KD väkeä Sote-aivoriihessä

Siirry arkistoon »