Puoluevaltuusto otti kantaa kosteikkoluonnon puolesta

04.12.2018

KD:n puoluevaltuusto 1.12.18

KOSTEIKKOLUONNON HYVINVOINTIIN TULEE PANOSTAA

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä suurelle joukolle Suomessa pesiviä ja Suomen kautta muuttavia lintulajeja. Suomessa pesivien sorsalintujen määrä on kuitenkin vähentynyt ja peräti puolet sorsalintulajeista sekä lähes puolet kahlaajalajeista on arvioitu uhanalaisiksi. Tämä on seurausta niiden elinympäristöjen heikkenemisestä muun muassa rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena. Erityisen heikko tilanne on sisämaan suojelluilla lintuvesillä, joilla on tärkeä merkitys myös luontoharrastajille, matkailulle ja metsästykselle.

Useat esimerkit sekä kotimaasta että ulkomailta osoittavat, että kosteikkojen elinvoimaisuus voidaan palauttaa hyvin suunnitelluilla ja mitoitetuilla toimenpiteillä. Tällaisiksi ovat osoittautuneet esim. rannat avoimina pitävä laidunnus, veden pinnan nosto ja hoitokalastus. Maatalousympäristöön tehtävillä kosteikoilla voidaan myös vähentää merkittävästi pelloilta vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Kosteikkojen perustaminen tai ennallistaminen on myös ilmastoteko, sillä kosteikkoekosysteemit ovat tutkitusti tehokkaita hiilinieluja.

Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä, että vesi- ja rantalintukantojen sekä muun kosteikkoluonnon hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota, ja edellyttää valtiota osoittamaan riittävän rahoituksen kosteikkojen hyvän tilan palauttamiseksi.

15.05.2019Eurovaalit ovella
15.04.2019KD:n kannatus kasvoi Keski-Suomessa
13.04.2019Nyt jos koskaan - äänesi on tärkeä!
11.04.2019KD nousussa YLE:n gallupissa
04.04.2019Kuulumisia koulutuspaneelista
03.04.2019Kristillisdemokraatit nosteessa Keski-Suomessa
28.03.2019Kiertue kuumimmillaan
24.03.2019Katso KD:n vaalivideo
14.03.2019Marikan äänestysnumero 81
08.03.2019Hallitus kaatui

Siirry arkistoon »