Puoluevaltuusto otti kantaa kosteikkoluonnon puolesta

Share |
04.12.2018

KD:n puoluevaltuusto 1.12.18

KOSTEIKKOLUONNON HYVINVOINTIIN TULEE PANOSTAA

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä suurelle joukolle Suomessa pesiviä ja Suomen kautta muuttavia lintulajeja. Suomessa pesivien sorsalintujen määrä on kuitenkin vähentynyt ja peräti puolet sorsalintulajeista sekä lähes puolet kahlaajalajeista on arvioitu uhanalaisiksi. Tämä on seurausta niiden elinympäristöjen heikkenemisestä muun muassa rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena. Erityisen heikko tilanne on sisämaan suojelluilla lintuvesillä, joilla on tärkeä merkitys myös luontoharrastajille, matkailulle ja metsästykselle.

Useat esimerkit sekä kotimaasta että ulkomailta osoittavat, että kosteikkojen elinvoimaisuus voidaan palauttaa hyvin suunnitelluilla ja mitoitetuilla toimenpiteillä. Tällaisiksi ovat osoittautuneet esim. rannat avoimina pitävä laidunnus, veden pinnan nosto ja hoitokalastus. Maatalousympäristöön tehtävillä kosteikoilla voidaan myös vähentää merkittävästi pelloilta vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Kosteikkojen perustaminen tai ennallistaminen on myös ilmastoteko, sillä kosteikkoekosysteemit ovat tutkitusti tehokkaita hiilinieluja.

Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä, että vesi- ja rantalintukantojen sekä muun kosteikkoluonnon hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota, ja edellyttää valtiota osoittamaan riittävän rahoituksen kosteikkojen hyvän tilan palauttamiseksi.

17.02.2019Kristillisdemokraattien kampanja käynnistyi Keski-Suomessa
10.02.2019Vaalipäällikkö Sirpa Arposuo esittelyssä
10.02.2019Kärkipoliitikkoja paneelissa
09.02.2019Yksinasuvien politiikkaohjelma
06.02.2019Arvoista kaikki lähtee -mielipidekirjoitus
21.01.2019Kirjoitus seksuaalirikoksista
11.01.2019Kristillisdemokraattien vaaliohjelma julkaistu
21.12.2018Puolimatka ja Dachauer ehdokkaiksi
04.12.2018Puoluevaltuusto otti kantaa kosteikkoluonnon puolesta
02.12.2018Puoluevaltuusto: Ammatilliseen koulutukseen lisäresursseja

Siirry arkistoon »