Aluevaltuuston toiminta alkoi, KD:n esitys valtuuston toimivaltaan liittyen hyväksyttiin

01.03.2022

Aluevaltuuston 1. kokouksessa hyväksyttiin hallintosäännön ensimmäisen vaiheen versio. Ryhmissä sai laajaa kannatusta se, että keskeisimmät asiat on pidettävä aluevaltuuston päätösvallassa. Siihen liittyvä yhtiöiden perustamiseen liittyvä Kristillisdemokraattien esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja päätösvalta sen suhteen jää siis aluevaltuustolle.

Alla Marika Visakorven pitämä ryhmäpuhe aiheesta.

KD:N RYHMÄPUHEENVUORO HALLINTOSÄÄNNÖSTÄ

Hallintosääntö on lainsäädännön lisäksi keskeisin julkisen organisaation, kuten
hyvinvointialueen, toimintaa ohjaava asiakirja. Niinpä sen laatimiseen on syytä
paneutua huolella erityisesti kun ollaan laatimassa sellaista aivan uudelle
organisaatiolle. Keski-Suomessa on valittu edetä asiassa useammassa vaiheessa ja
erityisesti strategiaprosessin myötä edeten eli nyt käsiteltävänämme oleva esitys
sisältää vain tässä vaiheessa välttämättömät säännöt. Tämä on varmasti järkevä
tapa edetä, jotta valmistelu voi tapahtua varsinaisten hyvinvointialueen toimesta ja
hallintosääntö on linjassa myöhemmin päätettävän strategian kanssa.
Kristillisdemokraatit pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että hallintosäännön
valmistelun edetessä pidetään huolta siitä, että demokraattisesti valitulla
aluevaltuustolla on päätäntävalta keskeisissä asioissa. Toki samalla on tavoiteltava
hyvin toimivaa järjestelmää. Aluevaltuuston päätösvaltaan tulee kuulua ainakin
päättäminen hyvinvointialueen organisaatiosta, palveluverkosta tai vähintäänkin sen
oleellisimmista osista sekä yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta. Tämä on
tärkeää myös siksi, että alueellinen edustavuus asioista päätettäessä on riittävän
laajaa.
Selkeyden vuoksi on jatkovalmistelussa syytä pohtia myös sitä, onko
hallintosääntöön otettava luettelo niin aluevaltuuston kuin muidenkin
hyvinvointialuelaissa mainittujen toimielinten tehtävistä, jotta niitä ei ole erikseen
tarpeen etsiä. Tämä ei ole mitenkään harvinainen ratkaisumalli hallintosäännöissä.
Lisäksi toimivaltuuksia voi löytyä myös muista laeista, joiden löytäminen on erityisen
haastavaa. Tällainen seikka on esim. aluevaltuuston päätösvalta varautumisen ja
valmiussuunnittelun perusteista. Vähintäänkin viittaukset näihin lakeihin olisi syytä
hallintosäännöstä löytyä.
Useimmat edellämainituista asioista on hyvä pohtia ja tuoda päätöksentekoon
hallintosäännön jatkovalmistelun kautta, jotta muotoilut tulevat riittävän huolella
harkittua. Tähän toivomme aluehallitukselle erityisen hyvää ja huolellista harkintaa
sekä toiminnalliset, demokraattiset kuin juridiset seikat huomioon ottaen. Mikäli
aluevaltuuston tai -hallituksen toimintaa halutaan delegoida alaspäin, on myös
sellaiset valmisteltava avoimesti ja riittävästi pohtien.

Nyt käsillä olevassa esityksessä on aluehallitukselle esitetty delegoitavaksi 21 § 6
kohdassa osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta
päättäminen. KD-ryhmän näkemyksen mukaan yhtiöiden ja muiden mainittujen
yhteisöjen perustamisesta päättämisen on perusteltua kuulua aluevaltuustolle eikä
tämäntyyppisiä toimivallansiirtoja ole muutenkaan perusteltua tehdä ennen
strategiaprosessin valmistumista. Myös muissa poliittisissa ryhmissä on ollut
samantyyppistä näkemystä. Todettakoon, että esim. Pohjois-Savon
hyvinvointialueen hallintosääntöesityksessä on nimenomaisesti todettu yhtiöiden
ym. perustamisesta päättämisen kuuluvan aluevaltuustolle.


Näin ollen teen seuraavan muutosesityksen:


Hallintosäännön 21 §:stä Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta
poistetaan kohta 6
6) päättää osakeyhtiön perustamisesta ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden
perustamisesta;
Numerot sen jälkeen tulee muuttaa vastaavasti.

27.08.2023Sari Essayah KD:n presidenttiehdokkaaksi
26.08.2023Kristillisdemokraattien uusi puheenjohtajisto valittu
29.05.2023PItkäkatu 25:n kaava keskustelutti pitkään
23.01.2023Luonto- ja virkistysarvot otettava paremmin huomioon Tammirinteellä
22.01.2023Sukupuolen vaihtaminen omalla selvityksellä johtaa ongelmiin
01.01.2023KD:n edutajia valittiin hyvinvointialueen toimielimiin
12.12.2022Marikasta elinkeino- ja työllisyysjaoston jäsen
31.10.2022Korpilahdelle taattava tasapuoliset liikuntapaikkaolosuhteet
26.09.2022Viittomakielisten huomioon ottamisessa vielä parantamisen varaa
14.09.2022Marika Visakorpi ja Pekka Kemppainen avioituivat

Siirry arkistoon »