Sukupuolen vaihtaminen omalla selvityksellä johtaa ongelmiin

22.01.2023

Tarjosimme jo marraskuussa Tapio Puolimatkan kanssa kirjoittamaamme mielipidekirjoitusta Keskisuomalaiseen, mutta sitä ei haluttu neuvotteluista huolimatta siellä julkaista, koska Puolimatka on asiasta kirjoittanut myös lehden blogissa. Se ei kuitenkaan tavoita välttämättä lainkaan samoja lukijoita ja teksti on yhdessä laatimamme. Julkaisen siis kirjoituksen tässä:

SUKUPUOLEN VAIHTAMINEN OMALLA SELVITYKSELLÄ JOHTAA ONGELMIIN

Hallitus esittää eduskunnalle lainsäädännön muuttamista niin, että henkilön voitaisiin vahvistaa kuuluvan toiseen sukupuoleen, jos ”hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen”. Tämä ei siis edellytä minkäänlaisia lääketieteellisiä tutkimuksia tai hoitoja.

Selvitysten luotettavuutta tai vilpittömyyttä ei voida tarkistaa. Lakiesityksen perusteluiden mukaan ”selvityksen sisällölle ei voida asettaa tarkempia vaatimuksia”. Jokaisen täysi-ikäisen kirjallinen selvitys hyväksytään, jos siitä ilmenee ”että henkilö kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen ja että kyse on hakemuksia tekijän näkemyksen mukaan pysyväisluonteisesta kokemuksesta”.

Henkilö saa sukupuolensa vahvistetuksi 30 päivän harkinta-ajan jälkeen. (tämä muuttui sote-valiokunnassa niin, että sukupuolta ei voisi vaihtaa kuin kerran vuodessa) Laissa ei ole asetettu rajoituksia sille, kuinka usein sukupuolta voi vaihtaa. Perustelujen mukaan lain ”voi arvioida lisäävän mahdollisuutta menettelyn väärinkäytöksille”. Henkilö voi vaihtaa sukupuoltaan ”välttääkseen tiettyä velvollisuutta kuten asevelvollisuutta”. Laki ”saattaisi myös mahdollistaa tilanteen, jossa henkilö vahvistaa sukupuolensa toistuvasti häivyttääkseen todellisen henkilöllisyytensä rikollisessa tarkoituksessa”. Ovatko tällaiset mahdollisuudet todella yhteiskunnan kannalta hyväksyttäviä?

Skotlannissa miesvanki vaihtoi sukupuolensa naiseksi ja vaati pääsyä naisten vankilaan. Sitten hän vaihtoi sukupuolensa mieheksi ja vaati pääsyä miesten vankilaan. Sinne päästyään hän vaihtoi sukupuolensa naiseksi ja vaati pääsyä takaisin naisten vankilaan. Myös Suomessa esityksen mukaan ”oikeudellinen sukupuoli on lähtökohtaisesti osastosijoittelun perustana” vankilassa ja oletettavasti muuallakin ja henkilöä ”tulee kohdella oikeudellisen sukupuolen mukaisesti erilaisia henkilöön kohdistuvia tarkastuksia toteutettaessa”.

Uuden lain myötä kuka tahansa biologinen mies voi muuttaa oikeudellisen sukupuolensa naiseksi, jolloin häntä tulee kohdella naisena. Hänet voitaisiin valita naisten kiintiössä luottamustehtäviin ja hän voisi osallistua urheilussa naisten sarjoihin, vaikka fyysiset ominaisuudet eivät ole muuttuneet. Hallituksen esitys sivuuttaa myös olennaisen kysymyksen siitä, onko juridisesti naisella, mutta biologisesti miehellä oikeus päästä naisten pukuhuoneisiin ja suihkutiloihin?

Esitetyllä mallilla on laajalti vaikutuksia muidenkin ihmisten oikeuksiin ja monet etenkin naisten suojaksi luodut järjestelyt vaarantuisivat. Pelkästään omaan ilmoitukseen perustuva järjestelmä on erittäin ongelmallinen eikä sellaiseen tulisi mennä.

Marika Visakorpi-Kemppainen
kaupunginvaltuutettu (kd)
varatuomari

Tapio Puolimatka
kaupunginvaltuutettu (kd)
emeritusprofessori
eduskuntavaaliehdokas

29.05.2023PItkäkatu 25:n kaava keskustelutti pitkään
23.01.2023Luonto- ja virkistysarvot otettava paremmin huomioon Tammirinteellä
22.01.2023Sukupuolen vaihtaminen omalla selvityksellä johtaa ongelmiin
01.01.2023KD:n edutajia valittiin hyvinvointialueen toimielimiin
12.12.2022Marikasta elinkeino- ja työllisyysjaoston jäsen
31.10.2022Korpilahdelle taattava tasapuoliset liikuntapaikkaolosuhteet
26.09.2022Viittomakielisten huomioon ottamisessa vielä parantamisen varaa
14.09.2022Marika Visakorpi ja Pekka Kemppainen avioituivat
29.08.2022Marikan puheenvuoro kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmasta
29.08.2022KD:lta useita muutosesityksiä yhdenvertaisuussuunnitelmaan

Siirry arkistoon »