Sukupuolen vaihtaminen omalla selvityksellä johtaa ongelmiin

22.01.2023

Tarjosimme jo marraskuussa Tapio Puolimatkan kanssa kirjoittamaamme mielipidekirjoitusta Keskisuomalaiseen, mutta sitä ei haluttu neuvotteluista huolimatta siellä julkaista, koska Puolimatka on asiasta kirjoittanut myös lehden blogissa. Se ei kuitenkaan tavoita välttämättä lainkaan samoja lukijoita ja teksti on yhdessä laatimamme. Julkaisen siis kirjoituksen tässä:

SUKUPUOLEN VAIHTAMINEN OMALLA SELVITYKSELLÄ JOHTAA ONGELMIIN

Hallitus esittää eduskunnalle lainsäädännön muuttamista niin, että henkilön voitaisiin vahvistaa kuuluvan toiseen sukupuoleen, jos ”hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen”. Tämä ei siis edellytä minkäänlaisia lääketieteellisiä tutkimuksia tai hoitoja.

Selvitysten luotettavuutta tai vilpittömyyttä ei voida tarkistaa. Lakiesityksen perusteluiden mukaan ”selvityksen sisällölle ei voida asettaa tarkempia vaatimuksia”. Jokaisen täysi-ikäisen kirjallinen selvitys hyväksytään, jos siitä ilmenee ”että henkilö kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen ja että kyse on hakemuksia tekijän näkemyksen mukaan pysyväisluonteisesta kokemuksesta”.

Henkilö saa sukupuolensa vahvistetuksi 30 päivän harkinta-ajan jälkeen. (tämä muuttui sote-valiokunnassa niin, että sukupuolta ei voisi vaihtaa kuin kerran vuodessa) Laissa ei ole asetettu rajoituksia sille, kuinka usein sukupuolta voi vaihtaa. Perustelujen mukaan lain ”voi arvioida lisäävän mahdollisuutta menettelyn väärinkäytöksille”. Henkilö voi vaihtaa sukupuoltaan ”välttääkseen tiettyä velvollisuutta kuten asevelvollisuutta”. Laki ”saattaisi myös mahdollistaa tilanteen, jossa henkilö vahvistaa sukupuolensa toistuvasti häivyttääkseen todellisen henkilöllisyytensä rikollisessa tarkoituksessa”. Ovatko tällaiset mahdollisuudet todella yhteiskunnan kannalta hyväksyttäviä?

Skotlannissa miesvanki vaihtoi sukupuolensa naiseksi ja vaati pääsyä naisten vankilaan. Sitten hän vaihtoi sukupuolensa mieheksi ja vaati pääsyä miesten vankilaan. Sinne päästyään hän vaihtoi sukupuolensa naiseksi ja vaati pääsyä takaisin naisten vankilaan. Myös Suomessa esityksen mukaan ”oikeudellinen sukupuoli on lähtökohtaisesti osastosijoittelun perustana” vankilassa ja oletettavasti muuallakin ja henkilöä ”tulee kohdella oikeudellisen sukupuolen mukaisesti erilaisia henkilöön kohdistuvia tarkastuksia toteutettaessa”.

Uuden lain myötä kuka tahansa biologinen mies voi muuttaa oikeudellisen sukupuolensa naiseksi, jolloin häntä tulee kohdella naisena. Hänet voitaisiin valita naisten kiintiössä luottamustehtäviin ja hän voisi osallistua urheilussa naisten sarjoihin, vaikka fyysiset ominaisuudet eivät ole muuttuneet. Hallituksen esitys sivuuttaa myös olennaisen kysymyksen siitä, onko juridisesti naisella, mutta biologisesti miehellä oikeus päästä naisten pukuhuoneisiin ja suihkutiloihin?

Esitetyllä mallilla on laajalti vaikutuksia muidenkin ihmisten oikeuksiin ja monet etenkin naisten suojaksi luodut järjestelyt vaarantuisivat. Pelkästään omaan ilmoitukseen perustuva järjestelmä on erittäin ongelmallinen eikä sellaiseen tulisi mennä.

Marika Visakorpi-Kemppainen
kaupunginvaltuutettu (kd)
varatuomari

Tapio Puolimatka
kaupunginvaltuutettu (kd)
emeritusprofessori
eduskuntavaaliehdokas

07.04.2024Kuuntele Marikan haastattelu KD Kompassissa
16.03.2024Marikan vaalitiimi starttasi
16.03.2024Viimeiset yleisötilaisuudet palveluverkosta ensi viikolla
11.03.2024KD ja Liike Nyt vaaliliittoon
06.03.2024Marika eurovaaliehdokkaaksi
26.02.2024Kerro näkemyksesi hyvinvointialueen palveluverkosta
20.02.2024KD peräänkuulutti objektiivista maahanmuuton kustannusten arviointia niin hyötyjen kuin kulujen kannalta
15.02.2024Mielipidekirjoitus boikottivaatimuksesta israelilaista yliopistoa vastaan
15.11.2023Ryhmäpuheenvuoro hyvinvointialueen budjetista
06.11.2023Sepänkeskuksen tulevaisuus

Siirry arkistoon »