Blogi

Mihin asioihin haluaisin vaikuttaa EU:ssa?

Lauantai 8.6.2024 klo 8.07

Vaaliteemani kiteytyvät erityisesti seuraaviin asioihin:

  • TURVALLISUUS JA HUOLTOVARMUUS
  • EU:N SUUNTA
  • SUOMEN ASEMA
  • PYKÄLÄVIIDAKON KARSINTA
  • KESTÄVÄT ARVOT

Tiivistetysti nämä pitävät sisällään seuraavia ajatuksia:

TURVALLISUUS JA HUOLTOVARMUUS:

EU on perustettu aikanaan rauhanprojektina Kristillisdemokraattisten perustajiensa toimesta. Näinä aikoina korostuu jälleen yhteistyön tärkeys turvallisuudesta ja puolustuskyvystä huolehtimiseksi. Myös huoltovarmuus on turvallisuutta ja EU:n tulisikin parantaa omavaraisuuttaan esim. lääkkeiden, puolustustarvikkeiden, elintarvikkeiden ja kriittisten komponenttien tuotannossa. Tärkeää on, että EU pitää myös huolta kilpailukyvystään.

EU:N SUUNTA
Euroopan unionia tulee kehittää itsenäisten valtioiden yhteisönä eikä kohti liittovaltiota. Sen tulee palata juurilleen ja keskittyä niihin asioihin, joiden hoitamisesta yhdessä on eniten hyötyä ja jättää muu jäsenvaltioille itselleen. EU:n taloudellista valtaa tai yhteisiä velkoja ei tule lisätä.

SUOMEN ASEMA
Päätöksenteon tulee olla järkevää paitsi unionin myös Suomen kannalta. Eri maiden erilaiset tilanteet, kuten Suomen sijainti, tulee ottaa oikeudenmukaisesti huomioon eikä rangaista niitä, jotka ovat jo asiansa hyvin hoitaneet. Yhteistyötä on tehtävä etenkin sellaisten maiden kanssa, joilla on samansuuntaisia tavoitteita. Metsäpolitiikka tulee pitää jatkossakin omissa käsissämme ja kestävää maa- ja metsätaloutta pitää voida harjoittaa myös jatkossa. Kannanhoidollinen metsästys pitää järkevissä puitteissa sallia.

PYKÄLÄVIIDAKON KARSINTA
EU-lainsäädäntö on paisunut vuosien varrella ja tuottanut myös monia päällekkäisiä säädöksiä, joiden toimeenpano on hankalaa ja kallista. Ylipäätään turhaa säätelyä pitää karsia ja miettiä, onko asia hoidettavissa muulla tavoin. Mieluummin on pyrittävä asettamaan tavoitteet ja jätettävä keinoihin enemmän liikkumavaraa.

KESTÄVÄT ARVOT

Arvot ovat kaiken toiminnan pohja. Euroopan unioni on rakennettu juutalais-kristilliselle arvopohjalle ja tästä kestävästä pohjasta kannattaa pitää kiinni. EU:n tulee edistää vapautta, demokratiaa, ihmisarvon kunnioittamista, sanan- ja uskonnonvapautta, oikeusvaltioperiaatetta sekä vastuullista varojen käyttöä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eurovaalit, turvallisuus, huoltovarmuus, Suomi, arvot

Miksi lähdin ehdolle eurovaaleihin?

Torstai 7.3.2024

Viime syksystä alkaen olen pohtinut mahdollista lähtemistä mukaan eurovaaleihin ounastellen, että sellainen pyyntö puolueen suunnasta saattaa tulla. Luin jopa useamman EU:ta käsittelevän kirjan, mm. nyt ehdolle nimetyn entisen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan uran alkutaipaleista kertoneen Olkapäämepin kantapääkausi. Toisaalta kiinnosti, toisaalta ei. EU parlamentin varsin monipolvinen toimintatapa ei suurta innostusta herättänyt, toisaalta yksittäisen mepin vaikutusmahdollisuudet ovat yllättävänkin suuret, jos mietinnön valmistelu osuu kohdalle. Kieltää ei voi myöskään sitä, että EU on niin Suomen kuin koko Euroopan kannalta erittäin merkittävä yhteisö.

Oman päätökseni käänsi lopulta ehdokkuuden puolelle lopulta etenkin kaksi seikkaa: vahvat vetoomukset puolueen johdon taholta ja toisaalta sisuuntuminen naapurimaan käänteistä, ei vähiten Navalnyin kuolemasta. EU ei toki päätä itänaapurin asioista, mutta on keskeinen toimija Euroopan turvallisuutta ajatellen. Siihen keskusteluun haluan osaltani tuoda panokseni.

Venäjän asiat ovat itseäni kiinnostaneet jo yli 15 vuoden ajan. Opiskelin silloin puoli vuotta  venäjää päätoimisesti, josta pari kuukautta Pietarin lähistöllä. Tutustuin maan rikkaaseen musiikki-, taide- ja kirjallisuuskulttuuriin ja luin kasapäin venäläistä yhteiskuntaa käsitteleviä kirjoja. Venäjän taito ei enää parhaimmillaan ole, mutta kiinnostus maan kehityksen seuraamiseen on pysynyt. Ajattelu- ja toimintatavat ovat siellä monella lailla erilaiset, mitä lännessä voi olla vaikea ymmärtää. Näitä valaisee mm. Mihail Siskin viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Sota vai rauha: kirjoituksia Venäjästä ja lännestä. 

Kohtuullisen tiedonjanoisena kansainväliset asiat ovat kiinnostaneet laajemminkin jo vuosien ajan. Matkailun merkeissä on tullut muutamaa lukuunottamatta käytyä kaikissa EU-maissa ja tarkkailtua elämänmenoa niissä monelta kantilta. Vuosien varrella olen myös ollut innokas kielten opiskelija ja aina mukavampi on ollut, jos on voinut käyttää kyseisen maan kieltä. Englannin ja ruotsin lisäksi verryttelemään on päässyt saksaa, italiaa ja espanjaa. 

EU-asioihin pääsin jossain määrin tutustumaan KD-naisten puheenjohtajana ollessani, jolloin osallistuin EPP-Women (EPP on yksi EU:n puolueryhmä, johon Suomesta kuuluvat Kokoomus ja Kristillisdemokraatit) -järjestön seminaareihin Brysselissä, Bratislavassa ja Istanbulissa. Viime mainitussa tapasimme Arabikevään mainingeissa arabimaiden naisia ja kävimme keskusteluja ja rohkaisimme heitä demokraattisten prosessien edistämisessä. 

EU on parhaimmillaan itsenäisten valtioiden yhteisönä, joka yhdistää voimat isoissa kysymyksissä kuten kilpailukykyyn, sisämarkkinoihin ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Sen sijaan liittovaltion suuntaan EU:ta ei tule kehittää, vaan jättää jäsenvaltioiden päätöksentekoon asiat, jotka niille paremmin sopivat. Suomea ajatellen näitä kysymyksiä on esim. metsäpolitiikan puolella useita. 

Mukana siis ollaan Kristillisdemoraattien erinomaisella sloganilla Järjen ääni Euroopassa!

1 kommentti . Avainsanat: eurovaalit, Venäjä, Eurooppa, EPP