Blogi

Mihin asioihin haluaisin vaikuttaa EU:ssa?

Lauantai 8.6.2024 klo 8.07

Vaaliteemani kiteytyvät erityisesti seuraaviin asioihin:

  • TURVALLISUUS JA HUOLTOVARMUUS
  • EU:N SUUNTA
  • SUOMEN ASEMA
  • PYKÄLÄVIIDAKON KARSINTA
  • KESTÄVÄT ARVOT

Tiivistetysti nämä pitävät sisällään seuraavia ajatuksia:

TURVALLISUUS JA HUOLTOVARMUUS:

EU on perustettu aikanaan rauhanprojektina Kristillisdemokraattisten perustajiensa toimesta. Näinä aikoina korostuu jälleen yhteistyön tärkeys turvallisuudesta ja puolustuskyvystä huolehtimiseksi. Myös huoltovarmuus on turvallisuutta ja EU:n tulisikin parantaa omavaraisuuttaan esim. lääkkeiden, puolustustarvikkeiden, elintarvikkeiden ja kriittisten komponenttien tuotannossa. Tärkeää on, että EU pitää myös huolta kilpailukyvystään.

EU:N SUUNTA
Euroopan unionia tulee kehittää itsenäisten valtioiden yhteisönä eikä kohti liittovaltiota. Sen tulee palata juurilleen ja keskittyä niihin asioihin, joiden hoitamisesta yhdessä on eniten hyötyä ja jättää muu jäsenvaltioille itselleen. EU:n taloudellista valtaa tai yhteisiä velkoja ei tule lisätä.

SUOMEN ASEMA
Päätöksenteon tulee olla järkevää paitsi unionin myös Suomen kannalta. Eri maiden erilaiset tilanteet, kuten Suomen sijainti, tulee ottaa oikeudenmukaisesti huomioon eikä rangaista niitä, jotka ovat jo asiansa hyvin hoitaneet. Yhteistyötä on tehtävä etenkin sellaisten maiden kanssa, joilla on samansuuntaisia tavoitteita. Metsäpolitiikka tulee pitää jatkossakin omissa käsissämme ja kestävää maa- ja metsätaloutta pitää voida harjoittaa myös jatkossa. Kannanhoidollinen metsästys pitää järkevissä puitteissa sallia.

PYKÄLÄVIIDAKON KARSINTA
EU-lainsäädäntö on paisunut vuosien varrella ja tuottanut myös monia päällekkäisiä säädöksiä, joiden toimeenpano on hankalaa ja kallista. Ylipäätään turhaa säätelyä pitää karsia ja miettiä, onko asia hoidettavissa muulla tavoin. Mieluummin on pyrittävä asettamaan tavoitteet ja jätettävä keinoihin enemmän liikkumavaraa.

KESTÄVÄT ARVOT

Arvot ovat kaiken toiminnan pohja. Euroopan unioni on rakennettu juutalais-kristilliselle arvopohjalle ja tästä kestävästä pohjasta kannattaa pitää kiinni. EU:n tulee edistää vapautta, demokratiaa, ihmisarvon kunnioittamista, sanan- ja uskonnonvapautta, oikeusvaltioperiaatetta sekä vastuullista varojen käyttöä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eurovaalit, turvallisuus, huoltovarmuus, Suomi, arvot

Sunt förnuft till Europa!

Perjantai 7.6.2024 klo 10.36

På söndag hölls det valet till europarlament. Om du inte ännu har röstat så vågar jag rekommendera dig kandidater från Kristdemokraternas lista. Vi alla skulle vilja arbeta för det att EU fokuserade sig mera på de stora sakerna liksom säkerhät, inre marknad, försörjningssäkerhet men också klimat- och invandringsfrågor. I stället borde EU inte reglera i  detalj eller överhuvudtaget så mycket i saker om vilka medlemsstater kan mycket bra besluta själv. Det här är vad vi menar i synnerhet med Sunt förnuft. Jag själv som jurist är van vid att läsa paragrafer, vilket främjar mycket att förstå vad de handlar om. 

Europeiska Unionen har grundats på värderingar liksom respekt till människovärde, demokrati, jämlikhet, frihet och ansvar och uppskattande av arbete och utbildning. Dom värderingar liksom religions- och yttrandefritet har sitt ursprung i synnerhet i kristna värderingar. Dom vill vi uppskatta och bygga på också i fortsättningen.

Om de här saker är viktiga för dig, jag hoppas att du hittar din kandidat från KD:s lista! 

Trevlig sommar!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sunt förnuft, EU, värderingar, säkerhet

Järjen ääntä EU-lainsäädäntöön!

Maanantai 22.4.2024 klo 13.01

Marika_11.jpgEuroopan unionin lainsäädäntö tapahtuu niin, että komissio tekee säädösehdotuksen Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle. Tätä kutsutaan ns. yhteispäätösmenettelyksi. Neuvostoon kuuluvat kunkin jäsenmaan ministerit politiikanaloittain. Jos parlamentti ja neuvosto eivät käsittelyiden myötä pääse asiasta yhteisymmärrykseen, voidaan sitä hakea vielä ns. sovittelukomiteassa. 

Keskeisimmät EU säädöstyypit ovat asetukset ja direktiivit. Asetukset ovat kaikkia jäsenmaita suoraan sitovia säädöksiä. Direktiiveillä taas säädetään EU-maita koskevista velvoittavista tavoitteista. Maat saavat kuitenkin itse päättää miten ja millaisella lainsäädännöllä tavoitteet toteutetaan.

Ongelmaksi on jo pidempään muodostunut se, että sääntely on paisunut paisumistaan. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota monet tahot, mm. Elinkeinoelämän Keskusliitto jo useita vuosia sitten ja aivan hiljattain Finanssiala.  

Paitsi että sääntelyä tulee runsaasti, on se myös usein päällekkäistä, mikä hankaloittaa asetusten tulkintaa ja soveltamista.

Kristillisdemokratian yksi perusperiaate on ns. läheisyysperiaate eli se, että päätökset tehtäisiin mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita ne koskevat. Tämä tarkoittaa sitä, että unionin tulisi ryhtyä toimiin vain silloin, kun jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tavoitteita yksinään. Unionin tulisi siis keskittyä niihin asioihin, joissa yhteistyöstä on todella hyötyä ja jättää muut asiat kansallisvaltioille. Joka ongelmaa ei ole ylipäätään välttämättä järkevää ratkaista säädöksillä, vaan ensin olisi mietittävä muita mahdollisia keinoja. 

Läheisyysperiaatteen mukaista olisi myös hyödyntää ensisijaisesti direktiivejä, joissa jäsenmaille annetaan tavoitteet, mutta keinot jäävät jäsenmaiden harkintaan. Tätä periaatetta noudattamalla tulisivat myös jäsenmaiden erityispiirteet paremmin huomioon otetuiksi. 

Suomen hallituksen tavoitteena on parempi ja vähäisempi EU-sääntely. Tämä on hyvä tavoite myös europarlamentaarikolle. Säätelyviidakkoa ja byrokratiaa tulee purkaa ja selkeyttää, jotta säädöksistä saa selkoa ja ne ovat fiksusti toimeenpantavissa. Juristina olen kiinnittänyt huomiota EU-säädösten kirjoitustapaan, joka on vähintäänkin monipolvinen ja usein hankalasti luettava. Kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden on myös oltava johtavia periaatteita EU:n päätöksenteossa. 

Lyhyesti sanottuna: nyt tarvitaan järjen ääntä EU-lainsäädäntöön! 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: EU-lainsäädäntö, Euroopan unioni, Euroopan parlamentti

Vainotut, muttei nujerretut naiset

Perjantai 8.3.2024 klo 21.11

Näin naistenpäivänä nousevat mieleen erityisesti ne lukuisat naiset eri puolilla maailmaa, jotka ovat joutuneet monenlaisen kaltoinkohtelun kohteeksi raiskausten, pakkoavioliittojen, henkisen tai fyysisen väkivallan ja ylipäätään kaikenlaisten vapauksien rajoittamisen muodossa. Erityisen  haavoittuvaisessa asemassa ovat vähemmistöihin kuuluvat naiset ja naiset konfliktien keskellä. 

Moni kristityksi kääntynyt nainen jos kohta mieskin on maksanut kovaa hintaa ratkaisustaan maissa, joissa kääntymistä kristityksi ei katsota hyvällä. Lukuisille heistä se on merkinnyt totaalista hylkäämistä perheen taholta, irtisanomista töistä, kaikenlaista syrjintää, halveksuntaa, väkivaltaa, vangitsemista ja jopa kuolemaa. 

Esimerkiksi osassa Nigeriaa islamistiryhmät ovat vuosien ajan järjestelmällisesti hyökänneet kristittyjen kyliin polttaen taloja, tuhoten viljelyksiä, ryöstäen ja raiskaten. Miehet usein tapetaan, naisia ja lapsia kaapataan ja pidetään panttivankeina.

Vainot eri maissa eivät ole nujertaneet heidän uskoaan, mutta traumoja tällainen kohtelu varmasti aiheuttaa. Järjestöt kuten Open Doors ovat pystyneet tarjoamaan heille traumaterapiaa, sielunhoitoa ja hätäapua mm. monissa kohdemaissa toimivissa Toivon keskuksissa. 

Toinen mieleen tuleva ryhmä naisia ovat demokratian ja naisten oikeuksien puolesta toimivat naiset. Taannoisen Arabikevään aikana sain osallistua EPP-naisten järjestämään tapaamiseen Istanbulissa, jonne oli meidän EU-maiden naisjärjestöjen edustajien lisäksi kutsuttu naisia useista Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maista. Kuuntelimme heidän kertomuksiaan ja rohkaisimme jatkamaan ponnisteluja demokratian ja naisten aseman parantamiseksi. Tärkeää toki oli, että emme jostain ulkoapäin kertoneet, miten asiat pitäisi tehdä, vaan jaoimme kokemuksia ja rohkaisimme heitä. 

Euroopan Unionin tulee jatkossakin pyrkiä tukemaan demokraattisia prosesseja ja toimia ihmisoikeuksien, mukaanlukien uskonsa vuoksi vainotuksi joutuneiden ihmistenkokovartalokuva_ilman_taustaa.png hyväksi. 

  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: naistenpäivä, EU, ihmisoikeudet, kristinusko, vainot, demokratia, Open Doors

Miksi lähdin ehdolle eurovaaleihin?

Torstai 7.3.2024

Viime syksystä alkaen olen pohtinut mahdollista lähtemistä mukaan eurovaaleihin ounastellen, että sellainen pyyntö puolueen suunnasta saattaa tulla. Luin jopa useamman EU:ta käsittelevän kirjan, mm. nyt ehdolle nimetyn entisen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan uran alkutaipaleista kertoneen Olkapäämepin kantapääkausi. Toisaalta kiinnosti, toisaalta ei. EU parlamentin varsin monipolvinen toimintatapa ei suurta innostusta herättänyt, toisaalta yksittäisen mepin vaikutusmahdollisuudet ovat yllättävänkin suuret, jos mietinnön valmistelu osuu kohdalle. Kieltää ei voi myöskään sitä, että EU on niin Suomen kuin koko Euroopan kannalta erittäin merkittävä yhteisö.

Oman päätökseni käänsi lopulta ehdokkuuden puolelle lopulta etenkin kaksi seikkaa: vahvat vetoomukset puolueen johdon taholta ja toisaalta sisuuntuminen naapurimaan käänteistä, ei vähiten Navalnyin kuolemasta. EU ei toki päätä itänaapurin asioista, mutta on keskeinen toimija Euroopan turvallisuutta ajatellen. Siihen keskusteluun haluan osaltani tuoda panokseni.

Venäjän asiat ovat itseäni kiinnostaneet jo yli 15 vuoden ajan. Opiskelin silloin puoli vuotta  venäjää päätoimisesti, josta pari kuukautta Pietarin lähistöllä. Tutustuin maan rikkaaseen musiikki-, taide- ja kirjallisuuskulttuuriin ja luin kasapäin venäläistä yhteiskuntaa käsitteleviä kirjoja. Venäjän taito ei enää parhaimmillaan ole, mutta kiinnostus maan kehityksen seuraamiseen on pysynyt. Ajattelu- ja toimintatavat ovat siellä monella lailla erilaiset, mitä lännessä voi olla vaikea ymmärtää. Näitä valaisee mm. Mihail Siskin viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Sota vai rauha: kirjoituksia Venäjästä ja lännestä. 

Kohtuullisen tiedonjanoisena kansainväliset asiat ovat kiinnostaneet laajemminkin jo vuosien ajan. Matkailun merkeissä on tullut muutamaa lukuunottamatta käytyä kaikissa EU-maissa ja tarkkailtua elämänmenoa niissä monelta kantilta. Vuosien varrella olen myös ollut innokas kielten opiskelija ja aina mukavampi on ollut, jos on voinut käyttää kyseisen maan kieltä. Englannin ja ruotsin lisäksi verryttelemään on päässyt saksaa, italiaa ja espanjaa. 

EU-asioihin pääsin jossain määrin tutustumaan KD-naisten puheenjohtajana ollessani, jolloin osallistuin EPP-Women (EPP on yksi EU:n puolueryhmä, johon Suomesta kuuluvat Kokoomus ja Kristillisdemokraatit) -järjestön seminaareihin Brysselissä, Bratislavassa ja Istanbulissa. Viime mainitussa tapasimme Arabikevään mainingeissa arabimaiden naisia ja kävimme keskusteluja ja rohkaisimme heitä demokraattisten prosessien edistämisessä. 

EU on parhaimmillaan itsenäisten valtioiden yhteisönä, joka yhdistää voimat isoissa kysymyksissä kuten kilpailukykyyn, sisämarkkinoihin ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Sen sijaan liittovaltion suuntaan EU:ta ei tule kehittää, vaan jättää jäsenvaltioiden päätöksentekoon asiat, jotka niille paremmin sopivat. Suomea ajatellen näitä kysymyksiä on esim. metsäpolitiikan puolella useita. 

Mukana siis ollaan Kristillisdemoraattien erinomaisella sloganilla Järjen ääni Euroopassa!

1 kommentti . Avainsanat: eurovaalit, Venäjä, Eurooppa, EPP